Články - 2020

Malé osvěžení paměti. Pirátské strany začaly v Evropě původně vznikat proto, aby se mohlo na internetu svobodně krást, pardon, beztrestně stahovat. Jinými slovy, zrodily se proto, aby bránily „svobodu“ přivlastňování si cizího duševního vlastnictví. Odtud také pochází to jejich bezelstně upřímné zlodějsko loupežnické pojmenování. Ostatně má to neochvějnou logiku. Námořní piráti si také přivlastňovali a přivlastňují cizí věci. Stručně řečeno: prostě kradou.

Málokde se ovšem pirátům podařilo vstoupit do nejvyšší politiky. V tomto smyslu je Česká republika spíše výjimkou. Bohužel!

Zajímavé ovšem je, kam se piráti, co se týče chápání svobody, za těch několik let své existence posunuli. Pokud jde o „demokratizaci“ (rozuměj: čórování) duševního vlastnictví, je vše, zdá se, při starém, což v jejich provenienci znamená jakousi „svobodu“ ad absurdum: co je tvoje, je i moje. Pokud ale jde o jinou svobodu, totiž svobodu slova, k té se už dávno neznají. Chtělo by se říct paradoxně, ale ono i tohle má svoji neochvějnou logiku. Nová levice o žádnou svobodu neusiluje, pouze fedruje svá pokrokářská témata. A jakékoli nástroje jsou jí k tomu dobré. Včetně cenzury sociálních sítí. Však také čeští piráti v Evropském parlamentu hřadují v ultralevicové frakci mezi rudochy, co se maskují zelenou rubáškou.

Co našim pirátům ale upřít nelze, je fakt, že jsou mediálně a marketingově zdatní a že se rychle učí. Dredy ani dlouhé vlasy v tom nejsou na překážku.

Přesto je v české politice – i s mnoha exoty v parlamentních škamnách – evidentně vše při starém. Nové kádry, plující pod černou vlajkou s lebkou a zkříženými hnáty, se na zdejším politickém rybníčku zorientovaly velmi rychle. A tak i naši piráti, stejně jako skoro všichni ostatní, sice mají plná ústa boje proti korupci a zneužívání veřejných financí, nikterak jim to ale nebrání, když se naskytne příležitost přihrát si z veřejných peněz malou domů. Spíše teda velkou. Teď to aktuálně předvedli v souvislosti s Prague Pride.

Pražský magistrát, rozuměj piráti a spol., poslal milion korun z veřejných peněz na LGBT festival Prague Pride. Zároveň piráti spojili s Prague Pride zahájení své volební kampaně. Suma sumárum: Piráti si poslali milion korun z veřejných peněz na svoji vlastní kampaň.

Vskutku šikovní bukanýři!

Kdo by to byl řekl, když piráti přišli s volebním heslem „Pusťte nás na ně!“, že to nemysleli tak, že je máme pustit na politickou konkurenci, ale na drancování veřejných rozpočtů.

14. 8. 2020