Špinavá hra

25. 2. 2004

Jan Macháček a Sabina Slonková položili v Hospodářských novinách (24. 2. 2004) v rozhovoru s nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou mimo jiné tuto otázku: „A proč se tak dlouho táhl případ Vladimíra Železného?“

Benešová odpověděla takto: „Dohled nad touto kauzou nepatří nám, ale Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. My jsme jen připravili pro ministra spravedlnosti, jako člena vlády, obecnou zprávu o skutcích, z nichž byl pan Železný obviněn či vyšetřován. Pan Železný už rok říká, že to je skandální. Co je ale skandálního na tom, že se vláda ptá, za co je pan Železný stíhán, když má v souvislosti s jeho aktivitami platit 10,5 miliardy.“

Vůbec se necítím povolán jakkoli se vyjadřovat ke kauzám, kvůli kterým je Vladimír Železný vyšetřován (daně, obrazy, Astrona), neboť s podstatou sporu o Novu vůbec nesouvisejí. Ve sporu mezi držitelem licence společností CET 21 a její někdejší servisní firmou ČNTS se však orientuji poměrně dobře. Proto se odvažuji konstatovat, že z výše uvedeného výroku vyplývá, že paní nejvyšší zástupkyně Benešová to má nějaké popletené. Jakou hodnotu pak asi mají zprávy, které píše pro vládu? 

Kde paní Benešová přišla na to, že vláda zaplatila 10,5 miliardy právě v souvislosti s aktivitami Vladimíra Železného? V novinách? V televizi? Či snad vyšetřováním? Jestliže podobnou propagandu trousí novináři a politici, je to neomluvitelné, ale když takovou argumentaci převezme nejvyšší státní zástupkyně, je to tragedie.

Nejenom pro paní Benešovou proto připomínám, že jádrem sporu o Novu byla právoplatnost odstoupení držitele licence společnosti CET 21 od smlouvy se servisní ČNTS, ke kterému došlo 5. srpna 1999. Vrchní soud 14. prosince 2001 pravomocně rozhodl ve prospěch CET 21, tedy Železného. Až do 14. listopadu 2002, tedy skoro celý rok, tak platil pravomocný rozsudek, že Železný (CET 21) vypověděl smlouvu podle práva. Toho dne rozsudek zrušil Nejvyšší soud a vrátil celou kauzu k novému projednání. Ani potom ČNTS nebyla příliš úspěšná a celá kauza vyšuměla, když finanční skupina PPF koupila ČNTS, čímž se spořící se firmy dostaly do jedněch rukou. Ať dělám, co dělám, nějakou vinu Vladimíra Železného zde nenalézám.

Vedle toho běžely arbitráže. Ta londýnská konstatovala, že Česká republika Ronaldu Lauderovi žádnou škodu nezpůsobila. Stockholmská naopak rozhodla, že Lauderově společnosti CME náleží odškodné 10,5 miliardy korun. Jako „viník“ tu však figuruje Česká republika, nikoli Vladimír Železný. Ten ve své amsterodamské arbitráži se CME víceméně uspěl. Arbitři rozhodli, že strany si vymění původní plnění, Železný vrátí peníze a dostane zpět akcie, žádnou škodu však CME nepřiznali. Oporu pro tvrzení paní Benešové zde opět nenalézám.

Korunu všemu Benešová nasazuje, když v závěru rozhovoru řinčí zbraněmi: „Já si naopak myslím, že skandální je opakovaný výrok pana Železného, že u nás se národ dělí na dvě kategorie lidí: na ty, co už jsou stíhaní a na ty, co to teprve čeká. To není nic jiného než šíření poplašné zprávy a pan Železný může být rád, že nebyl postižen za další trestný čin.“

Nechci hodnotit, jestli je Železného výrok pravdivý či skandální, mě připadá naprosto skandální jiná věc. Začíná být zcela evidentní, že Česká republika prohrála ve Stockholmu na základě křivých svědectví. Klíčový důkaz proti ní předložili sami právní zástupci České republiky. Byl jím podvržený a zfalšovaný zápis z jednání RRTV. Kdo za to nese odpovědnost? Tohle nejvyšší státní zástupkyni nezajímá? Přičtěme k tomu, že ještě v průběhu arbitráže si Úřad vyšetřovaní nechal u Právnické fakulty Plzeňské univerzity vypracovat právní expertízu, ze které vyplývá, že Lauderovi lidé se při podnikaní na území České republiky dopouštěli kriminálních činů. Nikdo to však dál nešetřil. Kdyby orgány činné v trestním řízení byly v těchto případech stejně aktivní, jako když šlo o Železného, nemusela Česká republika ve Stockholmu vůbec prohrát. I za to nesou odpovědnost zcela konkrétní lidé. A co na to nevyšší státní zástupkyně? Nic.

Tak mě tak napadá – když mohla být Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odvolána za prohřešky, kterých se nikdy nedopustila, co kdyby někdo odvolal nejvyšší státní zástupkyni za neprofesionální a ještě k tomu hloupé výroky, které opravdu pronáší.

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 20:41 )