Články - 2020

Bezpohlavních hnutí i účelových slepenců je dost, přeměňme Trikolóru v jasně profilovanou stranu.

Takřka všichni ostatní se tísní ve středu a nalevo. Pojďme vpravo! Tam je navíc zcela volno.

Marketing je také důležitý, ale vůbec nejlepší marketing je správná politika. Jaká?

O našich věcech se musí rozhodovat doma, ne v Bruselu a Berlíně.

Naším cílem je suverénní Česká republika. Podpořme všechny iniciativy, které povedou k rozvolnění našich vztahů s EU. Včetně czexitu. Preferujme společný postup zemí V4.

Podporujme spolupráci národních států, nejlépe návrat k Evropským společenstvím.

Zachovejme národní charakter Trikolóry.

Braňme dál normální svět. Proč?

Protože bohatství vzniká z práce, ne z dotací.

Protože rodinu tvoří maminka, tatínek a děti.

Protože existují jen dvě pohlaví.

Protože správné je postarat se napřed o svoji rodinu, o svoji obec, o svoji zemi. Pak teprve můžeme pomáhat druhým.

O děti jde na prvním místě. Zastavme nesmyslnou inkluzi a indoktrinaci našich dětí jedinou „správnou“ ideologií. To už tu bylo.

Chraňme svobodu slova. Zastavme cenzuru na sociálních sítích i jinde.

Multikulturalismus nefunguje. Ochraňujme náš způsob života. Neakceptujme žádné kvóty, žádnou povinnou solidaritu, žádnou masovou, a navíc nelegální migraci.

Prosazujme levný stát s bohatými občany. Jak?

Zefektivněme státní správu a revidujme Ústavu. Lidé nepřijali existenci Senátu a stejné je to s kraji.

Zredukujme nesmyslné regulace a zákony.

Zjednodušme daňový systém i výběr daní.

Zrušme buzerační byrokratické povinnosti pro živnostníky a malé firmy. Včetně EET.

Odstřihněme politické neziskovky od veřejných rozpočtů a zahraničních donátorů.

Zrušme tzv. koncesionářské poplatky a zeštíhleme média veřejné služby.  

Pootočme kormidlem a ke sněmovním volbám 2021 vykročme jako Trikolóra – česká občanská strana.

Petr Štěpánek, 28. října 2020