Články - 2020

Česká televize tu není od toho, aby za nás rozhodovala, co smíme a co nesmíme slyšet, která informace se k nám může a která nesmí dostat a které politiky smíme a které nesmíme vidět. Jestliže to dělá, postupuje v naprostém rozporu se zákonem. Dle zákona o České televizi jsou totiž hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání:

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti.

Přesně tohle ovšem Česká televize dlouhodobě nedělá. Namísto všestranné nabídky selektuje informace, selektuje hosty, selektuje politiky. Přitom je to tak jednoduché. Stačí padni, komu padni říkat kdo, co, kde, jak, proč, s kým, proti komu. Divák není hlupák. On už si to přebere. Mluvím o zpravodajství. Úplně jiná disciplína jsou pak komentáře.

Mohl bych uvádět desítky a desítky příkladů, ale pro tentokrát se omezím pouze na jediný. Dne 22. 12. 2020 pronesl americký prezident Donald Trump naprosto zásadní projev, ve kterém americké i světové veřejnosti vysvětlil svoje důvody a svoji motivaci, proč proběhlé volby amerického prezidenta považuje za zmanipulované. Česká televize to zcela ignorovala. Přesně v duchu „bidenovské“, mainstreamové, socialistické, totalitní propagandy.

Účelem téhle mé poznámky ale není přít se s kýmkoli o to, zda Trump má, či nemá pravdu, nebo o to, zda americké volby proběhly přesně podle pravidel, nebo naopak v nich došlo k rozsáhlým podvodům, nebo jestli vyhrál Biden, či naopak Trump. Jediným účelem téhle mé poznámky je znovu a opakovaně upozornit na fakt, že zločinní propagandisté z České televize, nikoli nepodobní svým socialistickým předchůdcům, selektují, ba přímo cenzurují informace, které nezapadají do jejich jednostranného pohledu na svět.

Zní to strašně a ono to opravdu strašné je: Nesmíme vědět, co říká americký prezident. Ale to už jsme tu kdysi měli. Než takovou veřejnoprávní televizi, to raději žádnou.

27. 12. 2020