Špinavá hra

4. 4. 2004

Dne 4. dubna 2003 odvolal předseda vlády Vladimír Špidla na návrh poslanecké sněmovny Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Podle řady právních stanovisek však sněmovna a premiér postupovali v rozporu s jednacím řádem, několika zákony i Ústavou. Na mimořádné schůzi sněmovny konané 2. dubna 2003 padla z úst koaličních poslanců na adresu rady řada velmi vážných obvinění:

- RRTV je prý viníkem prohrané arbitráže se CME (P. Dostál, H. Marvanová, T. Fischerová, C. Svoboda)
- rada prý vyjádřila souhlas s ukončením spolupráce mezi držitelem licence CET 21 a zahraničním investorem CME (P. Dostál)
- RRTV prý tunelovala státní rozpočet (P. Šulák)
- členové Rady prý kupčili s rozhlasovými licencemi (L. Zaorálek, P. Dostál, H. Marvanová)
- rada prý udělovala rozhlasové licence pouze jedné podnikatelské skupině (H. Marvanová)
- rada se prý neorientovala ve vlastnictví celoplošných televizí (P. Dostál)
- RRTV prý udělovala České televizi neoprávněné pokuty, dokonce prý za politickou satiru (P. Dostál, T. Fischerová, H. Marvanová)
- RRTV prý neoprávněně povolila provozovateli TV Nova měsíční splátkový kalendář na 200 milionový správní poplatek za prodloužení licence (B. Sobotka)
- rada prý nepracovala nezávisle, neboť byla pod politickým vlivem (B. Sobotka)

Politici obvinění nedoložili

Od odvolání RRTV uplynul rok a nikdo z poslanců nedoložil žádné obvinění byť jedním jediným důkazem. Naopak další vývoj ve všech případech potvrzuje, že rada jednala v souladu se zákonem. Odvolaným členům RRTV nepřísluší dělat předčasné závěry k vyšetřování prohrané stockholmské arbitráže, ale průběžné dílčí výstupy ze sněmovní vyšetřovací komise naznačují, že:

- ministerstvo financí arbitráž hrubě podcenilo
- ministerstvo financí nevybralo optimálního právního zástupce ČR
- klíčový důkaz proti České republice je podvržený dokument
- tento důkaz paradoxně předložili sami právní zástupci ČR (rada v této souvislosti podala trestní oznámení.)

- vysoký státní úředník se zřejmě dopustil křivé výpovědi, pravděpodobně za úplatu
- podle expertízy Právnické fakulty Plzeňské univerzity se společnost CME při svém podnikání na území ČR dopouštěla kriminálních činů
- orgány činné v trestním řízení to věděly, neboť expertíza vznikla na objednávku Úřadu vyšetřování, ale přesto nekonaly
- poslanci vládní koalice (P. Dostál, T. Fischerová) v předvečer závěrečných řečí před stockholmským odvolacím soudem pronášeli v poslanecké sněmovně lživá nařčení z „píárové“ dílny mediálního zástupce CME poškozující Českou republiku
- arbitráž nerespektovala pravidla UNCITRAL, když nezohlednila právní řád České republiky

RRTV byla mimo jiné odvolána proto, že prý neochránila zahraniční investici. Nikdo z koaličních politiků však za uplynulý rok blíže nespecifikovat, čím se toho rada měla dopustit. Nález londýnské arbitráže mezi Ronaldem Lauderem a Českou republikou, která pracovala se stejnými ději, stejnými svědky a stejnými důkazy, navíc v odstavci 313 uvádí pravý opak: „Arbitrážní soud zastává názor, že žádná z činností nebo nečinností mediální rady nezpůsobila přímou ani nepřímou škodu investicím pana Laudera.“ O meritu sporu o Novu, kterým bylo odstoupení CET 21 od smlouvy s ČNTS, rada nikdy nerozhodovala. Řešení bylo zcela v kompetenci soudů. O kompetenci zasahovat do vztahů mezi licencovanou společností a její servisní organizací radu připravila sama poslanecká sněmovna zákonem 301/95 Sb. Od 14. prosince 2001 do 14. listopadu 2002, tedy téměř celý rok, navíc dokonce platil pravomocný rozsudek Vrchního soudu, že k odstoupení CET 21 od smlouvy s ČNTS došlo podle práva.

Osočení členové RRTV očekávají, že poslanci svá obvinění buď doloží, nebo se omluví. Podobně jako to již učinil Miroslav Kalousek. Postup předsedy KDU-ČSL pokládáme za korektní a jeho omluvu přijímáme.

Právní kroky odvolaných členů RRTV

Exčlenové RRTV považují svoje odvolání za protiprávní akt, motivovaný politickými a ekonomickými zájmy. Šest členů odvolané rady proto postup předsedy vlády a poslanecké sněmovny napadlo soudní cestou. Společně podali ústavní stížnost a žaloby k obecnému a ke správnímu soudu. Předseda odvolané rady Ing. Martin Muchka podal žalobu individuálně. Jediným výsledkem za uplynulý rok však je pouze to, že Ústavní soud se kauzou odmítl zabývat s odůvodněním, že stěžovatelé nevyčerpali možnosti soudní ochrany svých práv u obecných, respektive správních soudů. Ústavní soud rovněž odmítl návrh odvolaných členů, aby se kauzou zabýval přednostně, neboť na rychlém řešení existuje vyšší společenský zájem. I při respektu k názoru Ústavního soudu nicméně faktem zůstává, že pokud by se ukázalo, že odvolání „staré“ rady bylo protiprávní, pak je právně sporná rovněž sama existence rady „nové“, přičemž všechna její dosavadní rozhodnutí mohou být zpochybněna. Za připomenutí také stojí, že senát Ústavního soudu o odmítnutí zabývat se ústavní stížností členů RRTV rozhodl až poté, co už ve věci vykonal několik procesních úkonů. Odvolaní členové RRTV přesto věří, že české soudy budou tuto kauzu posuzovat zcela nestranně a nezávisle a že se pravomocného rozhodnutí dočkají v dohledné době.   

Další postup odvolaných členů RRTV

Bývalí členové RRTV pozorně sledují vývoj na české mediální scéně. Většina z nich se nadále pohybuje v oboru, ať už v akademické sféře či jako mediální konzultanti a experti. S jistou shovívavostí v uplynulém roce rovněž sledovali činnost „nové“ RRTV. Po prvotních silných slovech a snahy odlišit se totiž nemohlo následovat nic jiného, než že noví členové rady tím, jak postupně pronikali do obtížné problematiky, a poněvadž pracují v mantinelech stejných zákonů, plynule navázali na dosavadní praxi rady a charakter jejich rozhodnutí se v zásadě nijak neliší od kroků odvolaných předchůdců. Rozpaky proto vzbuzuje pouze fakt, že naprosto stejné skutky a postupy „staré“ rady byly ještě před pár měsíci pro politiky vládní koalice záminkou k jejímu odvolání a pro novináře důvodem k její permanentní kritice, zatímco nyní politici i novináři mlčí.

Toto prohlášení, kromě toho, že připomíná první výročí problematického a soudy dosud nevyřešeného odvolání RRTV, sleduje ještě jeden cíl. Protiprávně odvolaní členové RRTV touto cestou chtějí dát najevo, že pokud se domohou svých práv, obratem učiní takové kroky a rozhodnutí, které zajistí (případně neohrozí) právní jistoty několika stovek mediálních podnikatelských subjektů.

RNDr. Josef Musil, CSc., 1. místopředseda odvolané RRTV
Mgr. Petr Štěpánek, místopředseda odvolané RRTV
Ing. Zdeněk Duspiva, člen odvolané RRTV
JUDr. Pavel Foltán, člen odvolané RRTV
PhDr. ThLic. Radek Mezuláník, člen odvolané RRTV
Jiří Novotný, člen odvolané RRTV
Mgr. Petr Žantovský, člen odvolané RRTV

V Praze dne 4. dubna 2004

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 10:33 )