Články - 2021

Po 18 letech nekonečných soudních tahanic se snad už konečně do finále blíží poslední soudní spor, který se státem vede šestice v roce 2003 nezákonně odvolaných členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Patřím mezi ně. Městský soud v Praze bude rozhodovat o dalším z řady odvolání státu, zastupovaného současnou Radou pro vysílání, respektive jejím vykutáleným advokátem ze Zlína JUDr. Hromádkou.

Soud nižší instance už totiž po dvakrát naší žalobě vyhověl v plném rozsahu, což konkrétně znamená, že stanovil, že nám mají být vyplaceny platy za období od našeho nezákonného odvolání až do konce našich mandátů. U jednotlivých radních se ten počet měsíčních platů liší, ale v zásadě jde o platy za tři roky, přičemž výše platu je stejná jako plat poslance. V součtu jde přibližně o 15 miliónů korun.

V roce 2008 jsme státu nabízeli smírné řešení, ať nám vyplatí polovinu toho, na co máme dle zákona nárok, tj. něco přes 7 miliónů, leč nikdo se s námi nebavil. Naopak stát k tomu s „péčí řádného hospodáře“ a se svojí obstrukční strategií už 13 let přistupuje tak, že v důsledku rok co rok nabíhajících úroků plus dalších nákladů se dnes celková škoda, jež jde na vrub státu, blíží 40 miliónům korun.

18 let po našem nezákonném odvolání, 13 let po začátku sporu o náhradu škody a po dvou rozsudcích soudu nižší instance, který nám opakovaně vyhověl v plném rozsahu, si vykutálený zlínský advokát usmyslel, že náš postup je prý v rozporu s dobrými mravy, neb žádáme nevyplacené platy, a přitom jsme prý zavinili prohranou arbitráž, což také vepsal do dalšího ze svých odvolání.

Že má se stávající Radou pro vysílání uzavřenou kouzelnou mandátní smlouvu, o níž zlí jazykové tvrdí, že mu za každý provedený úkon – a že už jich za ty roky byly desítky a desítky – přiznává 50 tisíc korun, a že jedinou osobou, které nekonečné protahování sporu vyhovuje, je on sám, ovšem nikde nepíše a ve svém počínání rozpor s dobrými mravy dozajista nevidí. Proč taky, že? Vždyť to nakonec stejně všechno zacálují daňoví poplatníci, tak co by se dál a dál neodvolával.

Fajn. Takže podle pana Hromádky, respektive členů současné Rady pro vysílání, jejichž jménem koná, je naše snaha o satisfakci v rozporu s dobrými mravy. Zřejmě podle logiky, že důkazem naší viny je to, že vyšetřovací komise, kterou poslanecká sněmovna k vyšetření všech okolností okolo arbitráží ve věci TV Nova ustavila, dospěla k závěru, že naše nezákonně odvolaná Rada žádnou svojí činností ani nečinností Ronaldu Lauderovi ani jeho společnosti CME žádnou škodu nezpůsobila.

Nebo je možné, že tím důkazem naší viny má být závěr šetření Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie České republiky, který rovněž žádné pochybení ve skutcích naší Rady neshledal, pročež celou věc odložil.

Ale možná tím důkazem je, že již v roce 2007 Městský soud v Praze pravomocně zrušil naše odvolání z důvodu jeho nezákonnosti, z čehož jasně plyne, že jsme se dozajista něčeho dopustili. Jo, to má logiku!

Případně tím důkazem může být také rozhodnutí téhož soudu, který v roce 2012 pro nezákonnost zrušil i ono Fischerovo druhé odvolání z roku 2009, kterým naši šestici šest let zpětně a z funkcí, ve kterých už jsme ani nebyli, odvolal jen proto, aby se takto „elegantně“, ve skutečnosti ovšem dokonale prasácky, zbavil Špidlova kostlivce z roku 2003, který na něj vypadl ze skříně.

Ano, to všechno jsou důkazy naší nepochybné viny, pročež jsme to my, nezákonně odvolaní členové Rady, kdo už 18 let postupuje v rozporu s dobrými mravy, když hájíme svoji čest a usilujeme o satisfakci, zatímco vykutálený JUDr. Hromádka s mlčenlivým souhlasem stávajících radních nepochybně nehájí vlastní kapsu, nýbrž spravedlnost.

A teď vážně. Jakýsi pan Hromádka ze Zlína nám může být ukradený. Zodpovědnost za všechny ty nehoráznosti, které proti nám už 10 let používá včetně téhle poslední, přímo nactiutrhačské, jež si koleduje o žalobu, nese současná Rada pro vysílání. Jejím jménem totiž pan Hromádka koná a nic na tom nemění fakt, že současní radní ve své alibistické bohorovnosti nemají nejmenší tušení, co pan Hromádka u soudu vyvádí. Je to jejich zodpovědnost.

Možná by bylo dobré, kdyby všechna tahle fakta – a především onu „péči řádného hospodáře“ v podobě, ve které ji stávající Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ruku v ruce s vykutáleným panem Hromádkou ze Zlína už více než 10 let provozuje – vzali v potaz poslanci, až budou zase projednávat její výroční zprávu.

27. 3. 2021