Články - 2021

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00 Praha 2

Rada České televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4

Věc: stížnost na Českou televizi

Vážení členové rady!

Když poslanecká sněmovna 2. dubna 2003 hlasovala o odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jejímž jsem byl členem, vysílala to Česká televize v mnohahodinovém přímém přenosu, bylo toho plné zpravodajství a v rámci své publicistiky tomu ještě nádavkem věnovala několik diskusních pořadů. A aby opravdu nikdo nepochyboval, že odvolaní radní jsou ti zločinci, kteří zavinili prohranou arbitráž ve věci TV Nova, ještě k tomu všemu ukazovala záběry na hromadu peněz, 10 miliard škody iniciativně rozpočítávala mezi 10 miliónů občanů České republiky a tvrdila, že právě kvůli odvolaným členům rady musel každý občan za prohranou arbitráž zaplatit tisíc korun. Dodnes mi někteří pitomci píšou, že jim dlužím peníze. Taková je moc televize.

Když pak postupně vycházelo najevo, že všechno bylo jinak, kamery České televize už u toho nikdy nebyly. Nebyly u toho, když parlamentní vyšetřovací komise v roce 2005 konstatovala, že Rada pro vysílání nic nezavinila. Nebyly u toho, když k témuž závěru dospělo také šetření Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie České republiky. Nebyly u toho, když soud v roce 2007 poprvé konstatoval, že odvolání RRTV bylo nezákonné a Špidlovo odvolání pro jeho nezákonnost zrušil. Nebyly u toho, když soud v roce 2012 pro nezákonnost zrušil i Fischerovo odvolání č. 2. Nebyly u toho, když v roce 2015 soud poprvé vyhověl žalobě (ne)odvolaných radních na náhradu škody, jež se mezitím vyšplhala ke 30 miliónům korun. A nebyly ani u toho, když soud v roce 2020 vyhověl žalobě nezákonně odvolaných radních v plném rozsahu podruhé.

Ve středu 14. 4. 2021 senát Městského soudu v Praze loňský rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 potvrdil. Kauza nezákonného odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tím po 18 letech definitivně končí. Na naši úplnou satisfakci jsme si museli počkat 6590 dní. Po vyhotovení písemného rozsudku a nabytí právní moci, je stát povinen vyplatit nám do tří dnů mnohamilionové odškodnění. Škoda, kterou svým nezákonným postupem zavinil bývalý předseda vlády Vladimír Špidla, se mezitím vyšplhala ke 40 miliónům, a pokud k platům za tři roky, úrokům a nákladům řízení přičteme i sociální a zdravotní pojištění, možná až 50 miliónům korun.

Dvě data, 2. dubna 2003 a 14. dubna 2021. Před osmnácti lety nadstandardní zpravodajské i publicistické nasazení, pak už jen absolutní nezájem a aktuálně naprosto zločinná zpravodajská ignorace konce příběhu.

Zákon České televizi ukládá, aby její informace byly objektivní, vyvážené a všestranné. A tak si kladu otázku, a kladu ji i Vám, vážení členové rady, jaká je v tom objektivita, vyváženost či všestrannost, když ta samá televize, jež před 18 lety stála v čele médií, jež se iniciativně spolupodílela na politicky motivované likvidaci tehdejší Rady pro vysílání a denunciaci jejích jednotlivých členů, nyní v sobě nemá ani špetku elementární férovosti, aby zpravodajsky a publicisticky v přiměřeném rozsahu pokryla samotný závěr téhle nekonečné kauzy? Je to také proto, že by zároveň musela přiznat, na jakých špinavostech se spolupodílela?

Ve skutečnosti je to ale ještě horší. Satisfakce, které se dostalo šestici (ne)odvolaných členů RRTV, posloužila pořadu Newsroom ČT24 (18. 4. 2021, ČT24), tomuto hnisavému vředu na nemocném těle zpravodajství a publicistiky České televize, k další potměšilé dehonestaci jednoho z mých kolegů, JUDr. Pavla Foltána, toho času člena Rady ČTK.

Ještě poznámka na okraj. Aktivistickým svazákům z Newsroomu ČT24 by měl někdo vysvětlit, že oni tu nejsou od toho, aby dohlíželi na Radu ČT, ale že Rada ČT je tu od toho, aby dohlížela na ně.

Pokud si redaktoři a management České televize takhle představují veřejnoprávnost, kopou České televizi hrob.

S pozdravem

Mgr. Petr Štěpánek,
v letech 1994 – 2006 člen a místopředseda RRTV

V Bělečku 19. 4. 2021

--------------------------

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00 Praha 2

Rada České televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4

Věc: stížnost na Českou televizi

Vážení členové rady!

TOP 09 má ve sněmovně sedm poslanců, STAN šest. Trikolóra má tři poslance. Pokud platí úzus, že zastoupení politiků na obrazovce má přibližně odpovídat procentuálnímu zastoupení jednotlivých stran v poslanecké sněmovně, pak z prosté matematiky plyne, že politici Trikolóry by se na obrazovce veřejnoprávní televize měli objevovat o polovinu méně často než zástupci TOP 09 či STAN. Realita je ale taková, že zatímco politici TOP 09 nebo STAN se dnes a denně z veřejnoprávní obrazovky vyjadřují ke kdečemu, zástupci Trikolóry nedostávají slovo vůbec.

Pokud jako kritérium zvolíme aktuální preference, je na tom Trikolóra dle různých průzkumů prakticky stejně jako TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ČSSD nebo KSČM. Všechny tyto strany oscilují okolo pěti procent. STAN to ukrývá parazitováním na Pirátech, TOP 09 a KDU-ČSL se přiživují v koalici Spolu. Ale opět tu platí, že zástupci všech těchto stran dostávají na obrazovce České televize pravidelně slovo, zatímco Trikolóra vůbec.

Námitka, že Trikolóra v minulých volbách do sněmovny nekandidovala, neobstojí. Politická scéna je živý organismus. Strany vznikají i zanikají. Zpravodajství to musí reflektovat. Nebo snad, když se od ODS odloupla Unie svobody, tak ji Česká televize na obrazovku nepouštěla? Naopak. Byla tehdy miláčkem českotelevizních redaktorů. Stejně tak to bylo, když se od KDU-ČSL oddělila TOP 09.

Kdybychom měli soudit podle zpravodajství ČT, tak zdaleka nejvýznamnějšími politiky České republiky jsou předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda STAN Vít Rakušan. Nemine den, aby právě tyto dvě osoby cokoli nekomentovaly, nevyskytovaly se v reportážních příspěvcích, nebyly zvány do studia.

Suma sumárum. Na jedné straně nadstandardně protežovaní politici a politická uskupení (TOP 09, STAN), na straně druhé absolutní nezájem a programová ignorace (Trikolóra). Veřejnoprávní televize se touto praxí zpronevěřuje svému zákonnému zadání, neb její informace mají být objektivní, vyvážené a všestranné.

Vážení členové rady, je zcela evidentní, že s dramaturgií zpravodajství a publicistiky něco není v pořádku.

V úctě

Mgr. Petr Štěpánek,
v letech 1994 – 2006 člen a místopředseda RRTV

V Bělečku 29. 4. 2021