Články - 2021

Co mají společného Trikolora, ČSSD, Přísaha a KSČM? Jejich volební preference oscilují okolo pěti procent. V některých průzkumech jsou nad pětiprocentní hranicí, v některých pod. Za této situace neexistuje jediný důvod, proč by tři z těchto politických stran měly být do předvolebních debat veřejnoprávní televize zvány a jedna jediná ne. Přesto se to děje. Trikolora v debatách není, přestože jí průzkumy některých agentur řadí dokonce před ČSSD, KSČM i Přísahu.

Pokud Česká televize svévolně volební formaci Trikolora Svobodní Soukromníci do volebních debat nepouští, a to pouze na základě svého pochybného interního průzkumu, nelze to hodnotit jinak než jako hrubé narušení volné politické soutěže, jež ohrožuje regulérnost nadcházejících voleb.

Proti politické svévoli České televize kupodivu neprotestuje pouze poškozená Trikolora, veřejnoprávní televizi za její postup kritizují i zákonodárci, kterým by to možná mohlo být jedno, neb se jich to přímo netýká, kupříkladu senátor Michael Canov, ba dokonce i ti, kteří ze svévole ČT mohou coby političtí konkurenti profitovat, konkrétně pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Český politický systém funguje dle naší Ústavy jako soutěž politických stran. Není to uzavřený systém, a zvláště předvolební období doslova vybízí ke zvýšené prezentaci nových politických subjektů, jež mohou oživit zdejší politickou scénu. Je naprosto nepochopitelné, možná přímo zločinné, že zatímco některé privátní televize již nějaký čas zvou do svých předvolebních pořadů vedle politiků zavedených stran také zástupce nových menších politických subjektů, veřejnoprávní televize, financovaná z peněz prakticky všech domácností, jde zcela opačným směrem, cestou betonování současného stavu, cestou diskriminace, jež pro nové subjekty vytváří další bariéru. A znovu opakuji, tato bariéra, tato diskriminace ohrožuje samotnou regulérnost voleb.

Česká televize, jež by měla být zcela nestranná, dlouhodobě vystupuje jako spojenec některých politických subjektů. Kupříkladu to, jakým způsobem na své obrazovce téměř den co den protežuje předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, je čiročirá nestoudnost. Oproti tomu politiky Trikolory dlouhodobě nepouští na svoji obrazovku prakticky vůbec. Teď tomu ovšem v předvolebních debatách nasazuje korunu.

Počínání České televize je hanebné. Destruuje demokracii. Veřejnoprávní televize opět předvádí a dokazuje (po kolikáté už?), že není nestranná, že není vyvážená, že není objektivní a že není pluralitní, z čehož logicky plyne, že její konání je v rozporu s pravidly, která jí předepisuje zákon. Jak dlouho jí to bude trpět Rada pro rozhlasové a televizní vysílání? Jak dlouho jí to bude trpět Rada České televize? Jak dlouho si to ještě nechají líbit televizní poplatníci, za jejichž peníze Česká televize svoji politickou svévoli provozuje?

13. 9. 2021