Články - 2021

Velkým štěstím České televize je, že se na její pořad Newsroom ČT24 téměř nikdo nekouká. Kdyby ho totiž větší množství diváků sledovalo, byli by někteří redaktoři v nebezpečí, že v takové milé české hospodské tradici jim přistane taková, že druhou vezmou o zeď. Za ty kecy.

Paradigmatem, okolo kterého se celý Newsroom ČT24 točí a se kterým stojí a padá, totiž není nic jiného než, že jakýkoli jiný názor, zaznívající ve veřejném prostoru, než je ten jediný správný, je dezinformace. Prostě kdo říká něco jiného, než se líbí eurobolševikům z bruselské České televize, lže, manipuluje, dezinformuje. A je proto potřeba ho patřičně pozvracet, dehonestovat, znectít.

Ve skutečnosti je to ještě horší. Do role arbitra pravdivostní elegance se totiž sebepasuje médium, jež samo dlouhodobě nedělá nic jiného než, že realitu selektuje podle politického a ideového zadání, médium, jež samo žádnou skutečnou pluralitní diskusi nepřipouští, médium, jež nezákonným způsobem protežuje své politické milce, suma sumárum, médium, jež samo dezinformuje a manipuluje, médium, jež samo dlouhodobě lže, jako když neblahé paměti Rudé právo tisklo.

Máte jiný názor na Evropskou unii, máte jiný názor na covid, máte jiný názor na cokoli jiného? V podání protagonistů Newsroomu ČT24 jste lháři, dezinformátoři, manipulátoři. Redaktoři České televize vás za vaše vlastní peníze pozvracejí. Ano, takhle strašné to je! Televizi, jež vám škodí, jež vám nadává, jež vás uráží, jste zákonem nuceni si sami vydržovat povinným výpalným, pardon, televizními poplatky. Tohle nevymyslíš!

Naposledy byli objektem českotelevizního zvracení dva členové Rady České tiskové kanceláře, doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. a JUDr. Pavel Foltán. Oba jsou vysokoškolští učitelé, oba jsou publicisté, oba byli v minulosti též členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, oba se po 18 letech nekonečné soudní anabáze domohli – stejně jako já – morální i finanční satisfakce za nezákonné odvolání Rady pro vysílání z roku 2003, Foltán je navíc právník a folkový písničkář. Co provedli? Od prezidenta republiky obdrželi vyznamenání. Žantovský před čtyřmi roky, Foltán letos. Taková drzost! To se v ČT09 neodpouští.

Přičtěme k tomu, že hlavní postava tohoto veřejnoprávního paskvilu, totiž moderátor Luboš Rosí, jinak též vedoucí redaktor Redakce plánování a analýz, svojí posměšnou dikcí ponejvíce připomíná namachrovaného okresního funkcionáře Socialistického svazu mládeže a redaktorské svazačky, jež ke své špinavé práci používá, pro změnu presstitutky ochotné za pár vteřin své „slávy“ na televizní obrazovce udělat či říct prakticky cokoli, a šílený obraz nikoli televize veřejné služby, nýbrž televize totalitní posluhy je dokonán.

Ale pozor! My starší si pamatujeme, že stejnou bohorovností oplývali také redaktoři komunistické Československé televize. A kde je jim konec?! Boží mlýny melou. Hrnec občanské trpělivosti opět pomalu přetéká a tlak v papiňáku společenské nevole nebezpečně stoupá.

2. 11. 2021