Články - 2021

Rádio Bohemia v soboru 27. 11. 2021 uspořádalo Českou konferenci. Vystoupil jsem tam s tímto projevem:

Moji milí!

Žijeme v bouřlivé době. Jedna krize stíhá druhou krizi a druhou krizi další krize. Covidovou krizi dohání energetická krize, přidává se ekonomická krize a na úplném konci je naprostá krize důvěry. Důvěry v systém, důvěry v právní řád, důvěry v politiku.

K tomu, abychom se ve svých životech správně rozhodovali, potřebujeme správné informace, komplexní informace, necenzurované informace. Kdo nemá správné informace, rozhoduje se špatně. A kdo se rozhoduje špatně, také špatně volí. Takže na místa, kde se rozhoduje o důležitých věcech, vysílá špatné lidi. Špatní politici dělají špatná rozhodnutí. A v důsledku špatných rozhodnutí pak naše země, Evropa i svět směřují špatným směrem. Takhle jednoduché to je.

Jak si v tomto smyslu vede Česká televize, jež by měla být etalonem seriózního zpravodajství a publicistiky? Řečeno pouze v mírné nadsázce, Česká televize se postupně přeměnila v informační zločineckou organizaci. Proč? Protože vysílá cinknuté, neúplné, zavádějící informace. Protože není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem. Tři desetiletí po sametové revoluci jsme tam, kde jsme kdysi byli. V informační totalitě. Ta totalita není úplně stejná jako za komunistů, protože historie se neodvíjí v kruhu, nýbrž v poťouchlé spirále. Nicméně řada znaků, jež totalitu definují, je podobná.

Omlouvám se, že se opakuji, ale znovu se ptám. K čemu je nám Česká televize ve stávající podobě? Aby nám selektovala informace na ty, které smíme slyšet a které ne? Aby nám vnucoval eurofilní, multikulturní, neomarxistickou a nyní ještě navíc covidistickou propagandu? Aby místo hlavních zpráv vysílala podivný, nastavovaný spotřebitelský magazín? Aby nám v hlavním vysílacím čase pouštěla staříky Vinnetoua, Angeliku, radu Vacátka, Schimanského či Kojaka? Aby nás ještě třicet let po Velké sametové krmila seriály z dob reálného socialismu? Aby týden co týden drancovala archiv a vyráběla nekonečné střihové pořady s Bohdalkou, Menšíkem, silvestry a kouzelníkem, co nikdy nepřijde? Aby zdaleka největší balík peněz utrácela za licenci na ryze komerční formát StarDance? Aby za naše peníze krmila darmožrouty z politických neziskovek? Aby politicky korektně prznila duše už i našim dětem? Aby byla zdrojem obživy pro pravdoláskovní hochy a děvčata, co spolu mluví?

Právě Česká televize je největší dezinformační médium v zemi. Však jí také mnozí diváci, kteří si ještě zachovali zdravý rozum, říkají ČT 09, Bruselská televize nebo Protičeská televize. Leč právě téhle televizi měsíc co měsíc posíláme povinné výpalné v podobě tzv. televizních poplatků. A dostáváme za ně mimo jiné také pořad Newsroom ČT24, což je vůbec největší odpad a paskvil, co na Kavčích horách produkují. Právě zde se koncentruje českotelevizní kampaň proti alternativním informačním zdrojům. Prý jsou dezinformační. Proč? Protože píšou a říkají něco jiného než Česká televize.

Jinými slovy, veřejnoprávní televize vede kampaň nejenom proti určitým lidem a webům, ale v obecné rovině proti svobodě slova, čímž přímo útočí na ústavní principy, na kterých je založena demokracie. Jakou podobu má ta kampaň? I takovouhle. Česká televize vyzývá inzerenty, aby svoji reklamu neumísťovali na ony weby, a to ve zjevném, ba dokonce přiznávaném úmyslu vyhladovět je. On už generalissimus Stalin říkal: Není člověk, není problém. ČT 09 říká, není web, není problém.
Česká televize se mýlí. Je problém. Ona má problém. Staré české přísloví říká: Kdo s čím zachází, s tím také schází. Nebo také: Kdo chce kam, pomozme mu tam. A tak mě tak napadá...

Co kdyby všechny ty weby, všichni ti lidé, všechny ty organizace, proti kterým propagandistická ČT 09 vede tuhle zločinnou, ba přímo protiústavní kampaň, na oplátku spustili protikampaň, ve které budou vyzývat občany, respektive televizní poplatníky, kteří si myslí, že Česká televize neplní svoji úlohu a svoje povinnosti, které jí předepisuje zákon o České televizi a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, totiž že je na štíru s vyvážeností, objektivitou, pluralitou i všestranností, a namísto toho funguje jako propagandistická a dezinformační hlásná trouba jednoho jediného názorového proudu a jedné jediné zájmové politické skupiny, prostě, aby lidi vyzvali, aby ty povinné televizní poplatky přestali platit? Tumáš, čerte, kropáč! Prostě aby se uchýlili k občanské neposlušnosti. Tedy naopak, aby oni vyhladověli tuhle Protičeskou televizi.

A propos, občanskou neposlušnost připouští za jistých okolností i naše Ústava.

Ještě jedno přísloví mne napadá: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

27. 11. 2021