Špinavá hra

28. 6. 2004

V rozhovoru s předsedou vyšetřovací komise k prohrané arbitráži se CME Stanislavem Křečkem se objevila zajímavá informace. Křeček v rozhovoru pro Česká média mimo jiné řekl: „A pak stále zůstává otevřená otázka důkazů, které byly předloženy.  Kde se vzaly, jakou hloubku mají, když zejména stockholmská  arbitráž vychází v podstatě  z důkazu jediného. Tím je  neidentifikovatelný počítačový papír, který je vydáván za zápis z návštěvního dne. Ten se navíc  na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání vůbec nikdy nekonal, jak zjišťujeme.“

O zfalšovaném a podvrženém „zápisu nezápisu“ toho bylo napsáno už dost. Avšak tvrzení, že se žádný návštěvní den na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) vůbec nekonal, je úplně nové. Jak to tedy vlastně bylo?

Návštěva Vladimíra Železného, v té době jednatele licencované společnosti CET 21 i servisní ČNTS, na radě podle tvrzení všech zúčastněných skutečně proběhla 2. března 1999. V ten den se však podle zápisu konalo zasedání RRTV. Byl to tedy návštěvní den? Nebo snad měla návštěva Vladimíra Železného nějaký jiný charakter?

Pro odpověď na tyto otázky je třeba si vyjasnit samotný termín „návštěvní den“, respektive jeho formální a obsahovou stránku. Po obsahové stránce se v případě tzv. návštěvního dne jedná o institut, který si rada vytvořila pro neformální setkávání prakticky s každým, kdo o takovou schůzku požádá. Naprosto podstatné je, že takovéto setkání má čistě informativní charakter, neprobíhá v režimu správního řízení, a proto se také z návštěvního dne nikdy nepořizuje oficiální zápis.

Po formální stránce rada pro návštěvní den většinou vyhrazuje jeden den, za mého působení v RRTV to obvykle bývala první středa v měsíci, a ten den se na radě střídá jedna návštěva za druhou. Ale to není jediný způsob. Častokrát se stává, že je potřeba nějakou věc řešit neprodleně a někoho vyslechnout dříve. Radě v tom případě vůbec nic nebrání pozvat si dotyčného na jindy, přičemž nejvhodnější příležitost, kdy jsou přítomni prakticky všichni členové rady, je pochopitelně normální zasedání rady. Podstatné je však to, že i takováto návštěva probíhá v režimu tzv. návštěvního dne, tedy jako neformální informativní schůzka.

Přesně toto se také odehrálo onoho 2. března 1999. Vladimír Železný nebyl zdaleka ani první ani poslední, kdo s radou hovořil v den jejího standardního zasedání. Znovu však opakuji, podstatné je to, že i takovéto setkání probíhá v režimu tzv. návštěvního dne.

Jak již bylo řečeno, z návštěvního dne se nepořizuje oficiální zápis. To však nikomu z přítomných nebrání, aby si dělal své vlastní poznámky. Úplně nová, doposud nikde nepublikovaná informace je, že z onoho inkriminovaného 2. března 1999 existuje kromě toho „podvrženého“ zápisu, který ve Stockholmu posloužil jako klíčový důkaz o údajném spolčení RRTV s Vladimírem Železným, ještě jeden „zápis“. Do svého poznámkového bloku si ho pořídil tehdejší člen RRTV Jiří Novotný.

Proč se objevil až nyní? Kolega Novotný podstatnou část loňského roku po těžkém infarktu a následné operaci srdce strávil na hranici mezi životem a smrtí po nemocnicích a poté absolvoval dlouhou rehabilitaci. Nyní jsou i jeho poznámky k dispozici, ale nejenom to. Tenhle „zápis“ je na rozdíl od toho „podvrženého“ a vyjetého z počítače dokonale identifikovatelný. A vzhledem k tomu, že se nachází uprostřed tlustého vázaného sešitu s tvrdými deskami a je psán rukou, je prakticky nefalšovatelný. 

Bude zajímavé sledovat, zda si vyšetřovací komise i tento „zápis“ vyžádá. Celou teorii o spiknutí totiž obrací na hlavu. Předložení tohoto „zápisu“ by navíc mohlo být docela zábavné. Filmový historik Novotný si totiž do svých pověstných vázaných poznámkových bloků po celých devět let se svojí vrozenou pečlivostí zapisoval nejenom to podstatné, co se na radě odehrálo, ale opatřoval to i svými neopakovatelnými, trefnými, břitkými a nikoho nešetřícími poznámkami a někdy i kresbami. Vskutku to stojí za to. I onen „zápis“ z 2. března 1999.

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 11:10 )