Články - 2023

Také Petra Kvitová propásla příležitost mlčet.

Olympiádu by měli mít zapovězenou ti sportovci, funkcionáři a politici, kteří chtějí jiným sportovcům zakázat účast. Proč? Protože tím zrazují základní principy olympismu obsažené v Olympijské chartě, cituji:

„Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost provozovat sport bez jakékoli diskriminace a v olympijském duchu, jenž vyžaduje vzájemné porozumění v duchu přátelství, solidarity a fair-play.“

„Požívání práv a svobod stanovených v této Olympijské chartě bude zajištěno bez jakékoli formy diskriminace, jako je diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, náboženství, politického nebo jiného přesvědčení, národnosti nebo společenského původu, majetku, původu nebo jiného postavení.“

Prezident MOV Thomas Bach má samozřejmě pravdu, neboť posláním Mezinárodního olympijského výboru je podporovat olympismus po celém světě a řídit olympijské hnutí. Jeho úloha spočívá mimo jiné v tom, že „spolupracuje s příslušnými veřejnými a soukromými organizacemi a úřady s cílem zapojit sport do služeb lidstva, a tím podporovat mír, usiluje o posílení jednoty olympijského hnutí, o ochranu jeho nezávislosti, zachování a podporu jeho politické neutrality a zachování autonomie sportu a vystupuje proti veškerým formám diskriminace v olympijském hnutí“.

Největší hlupáci jsou presstituti a jiné mluvící hlavy, kteří vyzývají politiky, aby si Thomase Bacha srovnali. Ve své zaťaté prostomyslnosti nejsou s to pobrat, že prezident MOV má nějaké politiky úplně na salámu. A dobře dělá.

3. 4. 2023