Články - 2023

Problém České republiky není v tom, že společnost je rozdělená, protože společnost byla, je a bude názorově rozdělená vždy. Problém je v tom, že se tu nevede žádný společenský diskurs. Neprobíhá tu žádná společenská diskuse, ve které by se tříbily různé názory.

Kupříkladu zcela jednostranné diskusní pořady Václava Moravce jsou dokonalou ukázkou, kterak společenský diskurs probíhat nemá. Přitom už Masaryk říkal, že demokracie je diskuse. Monology, ve kterých jedni mají tlampač a druzí jsou naopak vypínáni, diskusí nejsou. A kde není diskuse, není ani demokracie.

Současné mocenské garnituře to tak ale evidentně vyhovuje, neboť namísto toho, aby z přetopeného hrnce nekomunikující společnosti páru upouštěla, přitápí pod kotlem. Ostrakizace či dokonce kriminalizace občanů za vyslovený názor jsou typickými projevy totality.

Sečteno podtrženo: V cestě k normálnímu fungování společnosti nestojí ti, kteří se uchýlili k alternativním médiím, balvanem na cestě jsou ti, kteří opanovali média hlavního proudu. Ti brání společenskému diskursu, neboť jiné názory, než jsou ty „jediné správné“, do „svých“ médií nepouštějí.

Příkop, který tím pádem ve společnosti vzniká, se neustále prohlubuje. Dokud se mainstreamová média, a na prvním místě média veřejné služby, neotevřou celému názorovému spektru a budou nadále hlásnou troubou pouze jednoho ideového a politického proudu, nemá tento katastrofální stav řešení.

30. 4. 2023