Články - 2023

Žádné evropské hodnoty, jichž mají eurohujeři plnou hubu, neexistují. A pokud snad existují, pak jsou v naprostém protikladu ke všem elementárním zásadám humanismu.

V zemích Evropské unie se dnes zcela běžně uplatňuje kolektivní vina. Stačí, když máte jistou národnost.

Předsudečnou nenávist právní řád sice zapovídá, ale zcela běžně se provozuje. Přesně v souladu s principem dvojího metru.

Jsou diskriminování sportovci, umělci a další profese. Stačí jistá národnost.

V médiích se zcela běžně provozují chvilky nenávisti vůči vybraným zemím, respektive k jejím občanům. Přesně tak, jak to ve svém románu 1984 předvídal George Orwell.

Zase už se zabavuje majetek, přičemž důvodem je národnost dotyčného. Je to úplně to samé jako arizace majetku, kterou provozovali němečtí nacisté.

Cenzura je v plném proudu. Má jen trochu jinou podobu než za nacistů či komunistů. Její metody jsou dnes sofistikovanější. Tou nejzákeřnější je „shadow banning“ čili omezování dosahu na sítích.

Další metodou je ekonomická likvidace nepohodlných webů či médií.

Namísto informací šíří média hlavního proudu propagandu.

Režim už si zase libuje ve stíhání verbálních trestních činů.

Znovu vycházejí seznamy ideových nepřátel.

Tento text lze libovolně doplňovat.

16. 6. 2023