Články - 2024

Jen co mu dorazí písemné vyhotovení rozsudku, může Daniel Köppl opět coby řádný člen vyrazit na zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Pražský městský soud totiž zrušil usnesení, kterým jej poslanecká sněmovna v květnu loňského roku z funkce člena vysílací rady odvolala. Prý kvůli střetu zájmů. Podle správního senátu městského soudu poslanci řádně nezdůvodnili, proč zamítli Köpplovy argumenty, které proti svému odvolání vznesl.

 Že se Daniel Köppl dočkal nějakého pravomocného verdiktu již po roce, je každopádně obrovský pokrok, neboť obdobný případ nezákonného odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z roku 2003, ve kterém jsem osobně figuroval, se svého definitivního rozuzlení dočkal teprve loni, to znamená až po 20 (slovy dvaceti!!!) letech. V roce 2003 nás politický gauner Vladimír Špidla odvolal pro změnu kvůli prohrané mezinárodní arbitráži ve věci TV Nova. Špidla a jeho vláda na nás prostě hodili vinu za to, co sami zavinili, a za asistence zblblých médií nás jako obětního beránka předhodili veřejnosti. Jak prosté! Dobrat se satisfakce, nejen té morální, ale i finanční, trvalo oněch neuvěřitelných 20 let. Napsal jsem o tom knihu, jmenuje se Reportáž psaná po popravě.

Ale ani Daniel Köppl nemá ještě vyhráno definitivně. Rozsudek je sice pravomocný, de iure je aktuálně znovu členem vysílací rady, ale poslanecká sněmovna může podat k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost. Ta sice nemá automaticky odkladný účinek, ale pokud tak soud rozhodne, může mít. To by znamenalo, že by až do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu členem RRTV pro změnu zase nebyl. Vítejte v českém právním Kocourkově!

Nejrůznější opakovaná odvolávání, kasační stížnosti či dovolávání jsou oblíbená disciplína všech politických potentátů, kteří se nesoudí za vlastní peníze, nýbrž za peníze daňových poplatníků. Jejich oblíbenou průpovídkou u toho je, že tak činí s „péčí řádného hospodáře“. „To se nám to hoduje, když nám lidé půjčují,“ říkal feldkurát Katz z Haškova Švejka, o těchhle lze napsat: „To se nám to soudí, když to platí daňoví poplatníci.“ 

V naší dvacetileté anabázi českou justicí a politikou tahle „péče řádného hospodáře“ znamenala, že daňovým poplatníkům se to celé prodražilo o více než 30 miliónů korun. Na úrocích, které naše finanční odškodnění za ta léta více než zdvojnásobily, na palmáre advokátů plus na dalších soudních nákladech. Ale to je politickým papalášům šumafuk. Z cizího krev neteče.

Podobné odvolávání, jaké stihlo nás či Daniela Köppla, vždy mívá politické pozadí. Vládnoucí moc se chce zbavit někoho z opačného politického tábora a s dvojím metrem v kapse se u toho obvykle zaklíná krasořečněním o pravidlech, která u vlastních lidí s bohorovností sobě vlastní pro změnu přehlíží jak jarní krajinu.
 
Danielu Köpplovi každopádně přeju, aby to dotáhl do definitivně vítězného konce. V advokátní kanceláři prof. Aleše Gerlocha k tomu má nejen stejné, ale i skvělé právní zastoupení, jako jsme po těch 20 let měli my. 
 
(Psáno pro Deník TO.)
 
25. 5. 2024