Špinavá hra

20. 2. 2005

Nejprve si připomeňme výroky ministra Pavla Dostála z roku 2003:

„Hlavní podíl viny nese Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Myslím si, že by se nad tím měla zamyslet sněmovna a prostě bez milosti tu radu odvolat.“ (Události, komentáře 14. 3.)

„Je to jednoznačně vina vysílací rady. Teď nás to bude stát přes deset miliard. Radní by za své pochybení měli nést majetkovou odpovědnost.“ (MF Dnes 15. 3.)

„Vysílací rada jako regulační orgán státu jednoznačně podpořila společnost CET 21 v obchodním sporu se CME, čímž došlo k znehodnocení její investice v České republice.“ (Právo 17. 3.)

„Že budeme platit arbitráž, způsobilo špatné rozhodnutí, z hlediska arbitráže tedy špatné rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.“ (Fakta 17. 3.)

„(Zřízení vyšetřovací komise) samozřejmě podpořím, protože podle mého názoru jenom potvrdí to, co říká nález arbitrážního soudu, to znamená, že škodu CME způsobilo rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ...“ (Radiožurnál 17. 3.)

„Arbitráž dopadla tak, jak dopadla, pouze díky tomu, že v roce 1999 tehdejší Rada pro rozhlasové a televizní vysílání svým rozhodnutím poškodila investice CME v České republice.“ (Právo 20. 3.)

„... mnozí poslanci ČSSD už snad konečně dnes pochopili, že se mýlili, když se domnívali, že vedu s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání nějakou osobní válku.“ (Právo 20. 3.)

V dubnu 2003 byla rada odvolána, bez možnosti obhajoby. Takřka po dvou letech leží nyní na stole závěry parlamentní vyšetřovací komise zřízené k objasnění prohrané arbitráže se CME. V její závěrečné zprávě se doslova píše: „...žádný ze skutků, nebo absence skutků ze strany mediální Rady nezpůsobil investici pana Laudera přímé či nepřímé škody“.

V souvislosti s kauzou Grossova bytu řekl Pavel Dostál 8. 2. 2005 ve sněmovně toto: „Já si totiž myslím, že ani v periodickém tisku stejně jako v dalších médiích nesmí platit prostě presumpce viny ... Myslím si, že se shodneme na tom, že by se nemělo v budoucnosti připouštět, bez ohledu na to, kdo bude u vlády, aby sdělovací prostředky beztrestně fabulovaly, spekulovaly a manipulovaly s fakty bez ohledu na spravedlnost, pravdu, zkrátka, aby bylo dbáno práva včetně práva soukromí dotčených osob.“

Zlatá slova! Bez ohledu na spravedlnost a pravdu by ovšem neměl fabulovat, spekulovat a manipulovat s fakty ani ministr kultury. Pokud mu zbylo ještě trochu cti, napíše rezignační dopis ještě dnes.

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 12:46 )