Špinavá hra

22. 7. 2007

Možná jste to také někdy zažili. Účastníte se nějaké události, pak si o ní přečtete a máte pocit, že jste byli někde úplně jinde. Ve čtvrtek 19. 7. 2007 jsem jako svědek vypovídal před senátem Městského soudu v Praze v kauze Vladimíra Železného a jeho právníků. Výpověď trvala téměř tři hodiny a k mému (příjemnému) překvapení se zdaleka netýkala pouze okolností navýšení základního jmění společnosti CET 21 koncem roku 1999 firmami MEF Media a Edikon.

Otázky soudců směřovaly k mnoha dalším souvislostem sporu okolo televize Nova: zamýšlené fúzi CME s SBS; hodnotě, kterou v této transakci představovala licence Novy, patřící ovšem Železnému; finanční situaci CME v roce 1999; expertnímu stanovisku Právnické fakulty v Plzni, které některé kroky CME kvalifikuje jako trestné činy; nepředání denního vysílacího plánu, které vedlo k odstoupení CET 21 od smlouvy s ČNTS; srovnání londýnské a stockholmské arbitráže; a především k podvrženému a zfalšovanému důkazu, „zápisu-nezápisu“ z jednání RRTV, na základě kterého společnost CME vysoudila na České republice téměř 11 miliard korun, a způsobu, jakým ho právníci České republiky (!!!) vnesli do arbitráže.

Když tedy píšu o příjemném překvapení, tak proto, že vůbec poprvé na takovéto úrovni někoho zajímalo, že leccos v téhle kauze je od počátku jinak, než jak to ve své „oficiální“ verzi obvykle prezentují česká média.

Během tří hodin jsem soudcům velmi podrobně odpověděl na všechny otázky. Jen jednou jsem řekl, že nevím. A hádejte, která jediná informace se posléze objevila ve zprávě ČTK, dokonce přímo v titulku? Hádáte správně: Štěpánek: O propojení Železného a Edikonu jsem nevěděl. Lež to sice není, ale že by se z takové zprávy čtenář dozvěděl, co se ten den u Městského soudu skutečně odehrálo? To tedy určitě ne. Naopak – jediný závěr, který si čtenář musí učinit, je, že Štěpánek je jen další z řady povedených funkcionářů, kteří se vůbec na nic nepamatují.  K čemu je takové zpravodajství ČTK?

Ale nedosti na tom. Další „zpravodajec“, tentokrát na iHned.cz, který zprávu ČTK přebral, titulek iniciativně „inovoval“, čímž jeho vyznění posunul ještě dál: Nevěděl jsem o propojení Železného s firmou Edikon, brání se Štěpánek. Skutečnost je ovšem taková, že Štěpánek se vůbec ničemu nebrání. Nemá proč. Vždyť ho nikdo z ničeho ani neobviňuje. U soudu byl jako svědek.

Naopak – mohu-li to tak říct, Štěpánek je na koni. V květnu spolu se svými kolegy vyhrál klíčový  soudní spor, když Městský soud v Praze zrušil jejich odvolání z RRTV. A jak vidno – odpovědné orgány se začínají nesměle zajímat i o věci, o kterých už řadu let píše. Knížku Válka o Novu, podrobnou výpověď o celé kauze, učinil soud ve čtvrtek součástí spisu. Ani o tom se ovšem čtenář ze zprávy ČTK nedozvěděl vůbec nic.

A ještě k tomu Edikonu. Rozhodnutí rady, zda vydá či nevydá předchozí souhlas s navýšením základního jmění, nemá konstitutivní charakter. Rada pouze zkoumá, zda požadovaná změna není v rozporu se zákonem o vysílání nebo zda by neznamenala neudělení licence. I tohle u soudu zaznělo, dokonce několikrát, ve zprávě ČTK ne. Ani jedno, ani druhé vstupu Edikonu do CET 21 nebránilo. Ať už se Železným, či bez něho.

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 14:29 )