Špinavá hra

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 21 Praha 2

Rada České televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4        

Věc: stížnost na neobjektivní a nevyvážené podávání informací Českou televizí

Česká televize je dle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) povinna poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů (§ 31 odst. 2). 

Podle zákona o České televizi (483/1991 Sb.) jsou hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 odst. 2) zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

V dubnu 2003 věnovala Česká televize kauze odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zcela mimořádnou pozornost. Ve svých zpravodajských a publicistických relacích o této kauze odvysílala stovky minut. Do vysílání rovněž zařadila mimořádné diskusní pořady. Dne 2. dubna 2003 dokonce vysílala několikahodinový přímý přenos ze schůze poslanecké sněmovny, jež návrh na odvolání členů RRTV projednávala. Z odvolání členů RRTV tak Česká televize vedle volby prezidenta republiky a hlasování o důvěře vládě, které též přenášela v přímém přenosu, učinila politickou událost roku.

Šest z odvolaných radních následně podalo žalobu na protiprávnost svého odvolání. V květnu 2007 soud odvolání šestice členů RRTV zrušil. O tom však už Česká televize neodvysílala ani minutu. Není třeba být mediální odborník ani právník, aby bylo zřejmé, že stovky minut o tom, jak byli radní odvoláváni a co všechno zavinili, na straně jedné a nula minut o tom, že soud odvolání zrušil, na straně druhé, je víc než nepoměr.

Česká televize takovým postupem porušila povinnost poskytovat objektivní a ve svém celku vyvážené a všestranné informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Zamlčením výsledku celé kauzy také rozhodně nepřispěla k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

Postup České televize (ne)odvolané členy RRTV výrazně poškozuje.

S pozdravem

Mgr. Petr Štěpánek

31. května 2007

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 15:18 )