Špinavá hra

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 21 Praha 2      

Věc: stížnost

Vážení členové rady,

seznámili jsme se s Vaším rozhodnutím ve věci stížnosti našeho kolegy Mgr. Petra Štěpánka ze dne 31. 5. 2007 a musíme bohužel konstatovat, že jsme jím na nejvyšší míru pobouřeni. Vaše smetení Štěpánkovy stížnosti se stolu znamená, že nejvyšší regulační orgán přitakal praxi, kdy v televizi veřejné služby je možné kohokoli dlouhodobě denunciovat, přinášet o něm nepravdivé a zavádějící informace, a když se dotyčný domůže soudní satisfakce, není již třeba o tom informovat. Zákonem požadovaná objektivita a vyváženost informací v takovém případě podle Vás neplatí. Jako bývalí členové RRTV, kteří mají s regulací médií jistou zkušenost, jsme přesvědčeni, že takové stanovisko je chybné, ba přímo společensky nebezpečné. Stejně nepřijatelný je i názor, že „informovat o kauze, když není uzavřená, by mohlo ... způsobit matení veřejnosti“. 

Dotýká se nás bagatelizace kauzy bývalé RRTV ze strany současné RRTV. Členům současné rady musí být známa skutečnost, že odvolání rady v roce 2003 byla jedna z nejsledovanějších politických událostí roku, kterou veřejnoprávní televize přenášela v přímém přenosu. Možná také víte, že jednoho z nás, kolegu Jiřího Novotného, stála tahle nechutná politická hra Špidlovy vládní koalice málem život. Protože víme, že někteří členové stávající rady tehdy aktivně spoluorganizovali naše odvolání, nemůžeme se ubránit podezření, že dnešní neochota pojmenovat věci pravým jménem je minimálně u některých členů rady záměrná. V této souvislosti se nabízí i otázka, zda tito členové oznámili před projednáváním příslušného bodu svoji podjatost a vyloučili se z jednání. 

Narozdíl od Vás jsme přesvědčeni, že je nepochopitelné – a pro dotčené osoby poškozující – , že ČT neinformovala o dalším vývoji kauzy, které předtím věnovala nadstandardní pozornost. Stejně jako kolega Štěpánek to považujeme za porušení zákona, neboť: Česká televize je dle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) povinna poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů (§ 31 odst. 2) a podle zákona o České televizi (483/1991 Sb.) jsou hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 odst. 2) zejména za a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, a za b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

Pro Vaši informaci uvádíme, že Rada České televize reagovala na stejnou stížnost vstřícněji. Generálnímu řediteli doporučila, aby se ČT k věci přiměřeným způsobem vrátila. ČT následně odvysílala dva zpravodajské šoty v Událostech a případu arbitráže se CME věnovala jedno vydání pořadu Média a svět. Přestože si této iniciativy vážíme, i nadále si myslíme, že prostor věnovaný našemu odvolání byl nesrovnatelně větší než prostor věnovaný informacím o rozuzlení celého případu.

Vážení členové rady, nejde nám o skandalizaci ČT ani její sankcionování za každou cenu, jen si prostě myslíme, že povinností médií – a televize veřejné služby zvláště – je „dovyprávět příběhy až do konce“. Našemu dopisu prosím rozumějte tak, že se jím připojujeme ke stížnosti Petra Štěpánka ze dne 31. 5. 2007, neboť spolu s ním celou věc nepovažujeme za uzavřenou.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Duspiva
JUDr. Pavel Foltán
RNDr. Josef Musil, CSc.
Jiří Novotný
Mgr. Petr Štěpánek
Mgr. Petr Žantovský

29. dubna 2008

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 15:21 )