Špinavá hra

Rada Českého rozhlasu
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Věc: stížnost na neobjektivní a nevyvážené podávání informací Českým rozhlasem

Vážení členové Rady Českého rozhlasu!

Český rozhlas je dle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů (§ 31 odst. 2). 

Podle zákona o Českém rozhlase (484/1991 Sb.) jsou hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání (§ 2 odst. 2) zejména

a) zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

V dubnu 2003 věnoval Český rozhlas ve svých zpravodajských a publicistických relacích mimořádnou pozornost kauze odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Šest z odvolaných radních následně podalo žalobu na protiprávnost svého odvolání. V květnu 2007 soud odvolání šestice členů RRTV zrušil a v březnu 2008 předseda vlády rozhodl, že jejich členství v RRTV skončilo až uplynutím šestiletého funkčního období. Podvakrát se nastalou situací zabývala Stálá komise pro sdělovací prostředky PSP ČR. O tom však už Český rozhlas neodvysílal nic. Není třeba být mediálním odborníkem ani právníkem, aby bylo zřejmé, že množství informací na straně jedné a žádné informace na straně druhé vytváří očividný nepoměr.

Český rozhlas takovým postupem porušil povinnost poskytovat objektivní a ve svém celku vyvážené a všestranné informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Zamlčením výsledku celé kauzy také rozhodně nepřispěl k právnímu vědomí obyvatel České republiky. Zvláště pak, když soudní vítězství šesti členů RRTV lze považovat za důležitý judikát, který posiluje nezávislost všech mediálních rad.

Postup Českého rozhlasu (ne)odvolané členy RRTV výrazně poškozuje.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Duspiva
JUDr. Pavel Foltán
RNDr. Josef Musil, CSc.
Jiří Novotný
Mgr. Petr Štěpánek
Mgr. Petr Žantovský

6. května 2008

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 15:23 )