Špinavá hra

arbitráž amsterdamská – CME vs. Vladimír Železný

arbitráž londýnská – Ronald Lauder vs. Česká republika

arbitráž stockholmská – CME vs. Česká republika

arbitráž vídeňská – CME vs. CET 21 (respektive finanční skupina PPF)

CET 21 – Central European Television for 21st century, s. r. o., držitel licence k celoplošnému televiznímu vysílání TV Nova. V jednu chvíli se také objevila akciová společnost téhož jména.

CEDC – Central European Development Corporation Management Servises, GmbH., německá firma vlastněná Ronaldem Lauderem, původní investor TV Nova, většinový podílník v ČNTS

CME – Central European Corporation, investor TV Nova, který bez souhlasu českých orgánů nahradil CEDC, existuje několik „příbuzných“ společností toho jména (Bermudy, Nizozemsko), jejich většinovým vlastníkem je Ronald Lauder, arbitráž proti České republice vedla nizozemská společnost CME Czech Republic B. V.

ČNTS – Česká nezávislá televizní společnost, s. r. o., v letech 1993 – 99 servisní firma TV Nova, většinově vlastněná Lauderovou společností CEDC, později CME

Česká produkční 2000 – hlavní servisní firma TV Nova po přesunu televize na Barrandov, od roku 1999 dodnes, nahradila ČNTS

DVP – denní vysílací plán

PPF –  finanční skupina, která v roce 2003 většinově ovládla Novu a koncem roku 2004 ji prodala Lauderově společnosti CME

PR agentura – public relations – veřejné vztahy,  „píárová“ agentura je firma zabývající se vytvářením pozitivního obrazu svých klientů 

RRTV – Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2001 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, nejvyšší mediální regulační orgán v České republice volený Poslaneckou sněmovnou

Rada ČT – Rada České televize, dohlížecí a kontrolní orgán veřejnoprávní televize volený Poslaneckou sněmovnou

SBS – Scandinavian Broadcasting System, televizní společnost, která chtěla fúzovat se CME

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 15:25 )