Články - 2009

Doporučuji všem novinářům, stejně jako pánům Tlustému a Swippelovi, aby dříve, než začnou operovat s termíny o pozastavení členství, učinili takovou drobnou maličkost. Totiž aby si laskavě přečetli stanovy ODS. 

Prohlášení Vlastimila Tlustého, že pozastavil své členství v ODS je nesmyslné, protože institut pozastaveného členství z vůle samotného člena stanovy ODS vůbec neznají.

S institutem pozastaveného členství sice operuje článek 3 odst. 6, ale pouze pro případy, že se někdo v souvislosti s nepřijetím, zrušením či neplatností svého členství odvolal „k příslušnému smírčímu výboru do 15 dnů po oznámení této skutečnosti“. To ale není případ Vlastimila Tlustého.

Co naopak stanovy ODS znají, je institut zániku členství. V článku 3 odst. 4 písm. h) se píše:

„členství ve straně zaniká kandidaturou v parlamentních či krajských volbách za jiný volební subjekt nebo kandidaturou v komunálních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasu orgánu strany, v jehož pravomoci je kandidaturu schválit.“

Jestliže tedy pánové Tlustý a Schwippel bez souhlasu příslušných orgánů přijali kandidaturu do (Evropského) parlamentu za jiný politický subjekt (Libertas.cz), jejich členství v ODS zaniká. Čistě formálně zbývá jediné, totiž že tuto skutečnost podle stejného článku 3 odst. 4 stanov ODS zkonstatuje rada příslušného místního sdružení.

2. 4. 2009