Plnou ParouBack

Ve Strakově akademie, sídle české vlády, pracují buď za a) komici nebo za b) hlupáci. Co jiného si myslet nad argumentací šéfa úřadu vlády Přikryla, který Paroubkovo lživé vyplnění dotazníku o střetu zájmů vykládá jako pouhé nedorozumění jak správně vyplnit formulář.

Napadá mě zajímavé srovnání. Coby navržený kandidát do Rady České televize jsem také musel vyplnit podobný dotazník. Funkce člena Rady České televize je přitom v porovnání s funkcí ministra co do významu nesouměřitelná. Potenciální radní přesto vyplňuje formulář, ve kterém podpisem stvrzuje, že není ve střetu zájmů. Ale je zde i věta, že pokud ano, obratem tento střet, stane-li se členem Rady ČT, odstraní. Pod takto formulovaný dotazník se s klidem může podepsat i ten, kdo ve střetu v daný okamžik je. Jestliže však ministerský formulář onu větu o budoucím odstranění střetu zájmů neobsahuje, jen těžko si to lze vykládat, že ji obsahuje, a s klidným srdcem (a střetem zájmů na hrbu) to podepsat. Vždy platilo a platí, co je psáno, to je dáno. Vyplývá z toho jediné: Paroubek svým podpisem stvrdil vlastní lež. A jeho pravá ruka Přikryl je tak hloupá, že se v tom smradlavém nadělení ještě rýpe.

Asi by to ale ani nebyla Paroubkova televize Prima, aby ve Zpravodajském deníku (25. 10. 2005) snaživě netvrdila, že premiér se loni coby nastupující ministr pro místní rozvoj žádného porušení zákona nedopustil. Jako kdyby právě o to snad šlo. Problém je přece v něčem jiném. Nejde o to, zda premiér porušil či neporušil zákon, nýbrž o to, že lhal. Vyplyne to, srovnáme-li si Paroubkův přístup s Rathovým.

Rath na stejném formuláři zcela korektně zaškrtl, že činnosti neslučitelné podle zákona (tj. podnikání) vykonává, a pod to připsal, že je po jmenování ministrem neprodleně ukončí. Takový postup je v souladu se zákonem a není ani překážkou ve jmenování. (Prosím ale neplést s Rathovou prezidenturou v České lékařské komoře, jež není překážkou podle zákona o střetu zájmů, nýbrž podle Ústavy.) Paroubek ovšem loni zaškrtl, že žádné nepovolené činnosti nevykonává. Dnes se ohání, že je vykonával a ukončil až po jmenování ministrem. Z toho vyplývá jediné: Paroubek loni lhal. A v tom je problém! Nikoli v tom, že ony činnosti ukončil až po jmenování. A televize Prima se dopouští zpravodajského zločinu, když legitimizuje Paroubkovu zastírací verzi.

Proč americká média blahé paměti šamponovala prezidenta Clintona? Za jeho doutníkové extempore s Monikou? Vůbec ne. Za to že lhal.

30. 10. 2005