Články - 2009

Štěpán Kotrba se mýlí skoro vždy a nejinak je tomu i tentokrát. Jak je u něho obvyklé, činí tak navíc s fanatickým bolševickým zanícením. V kauze rádia Wave agresivně a demagogicky hájí nejenom fatální selhání generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka, ale i své vlastní, coby bývalého člena Rady ČRo.

Je zřejmé, že Kotrba má dokonalý hokej v právním pojmosloví, neboť zaměňuje termíny rozsudek a výrok. S typickou demagogií levicového intelektuála pak od toho odvozuje další konsekvence, samozřejmě chybné. Takže, milý Štěpáne, speciálně pro tebe. Rozsudkem se nazývá celý ten elaborát, jenž jménem republiky vypadne ze soudu. Přičemž rozsudek se skládá z výroku (bývá obvykle tučně) a odůvodnění (shrnuje argumentaci obou stran sporu a závěry samotného soudu). Tvrdit, že rozsudek je jenom samotný výrok a že odůvodnění je jenom takové nezávazné povídání, je nebetyčná hloupost. Tvoje.

Prohlásit rádio Wave za regionální terestrickou analogovou rozhlasovou stanici veřejnoprávního rozhlasu samozřejmě byla potměšilá vychytralost, vykutálenost, vyčuranost, drzost, arogance, zvůle atd. atd. generálního ředitele i tehdejší Rady ČRo. A pochopitelně i obejití zákona, což koneckonců potvrdil rozsudek soudu. Které stanice Českého rozhlasu mohou vysílat analogově, vymezuje zákon, respektive parlament. Kasík, Kotrba a spol. se postavili nad zákon, nad parlament. Na tom nic nezmění sebevíce keců o bohulibosti takového projektu. 

Poté, co Štěpán Kotrba odvolání z Rady ČRo sněmovnou unikl pouze tím, že o fous dříve rezignoval sám, stal se z něho jakýsi (ne)člen korespondent inkriminované rady. Nevynechá jedinou příležitost, kterak radu opravovat, poučovat, mistrovat, skandalizovat, zkrátka škodit a mstít se.

Ideálním nástrojem a pomocníkem v podobném konání jsou odedávna tzv. užiteční idioti. Vyrojili se i tentokrát. Omlouvám se, ale že jakákoli mediální rada, v tomto případě rozhlasová, může ovlivnit kulturní úroveň daného média, si opravdu může myslet jenom (užitečný) idiot. Je to naprosté nepochopení funkce a role rady v systému. Správným adresátem podobných výtek (v některých případech i oprávněných) je pochopitelně generální ředitel, management, případně sami tvůrčí pracovníci.

Koneckonců přemety s ředitelem Radiožurnálu nezpůsobila rada, nýbrž generální ředitel, gorily také nezastavila rada, nýbrž odpovědní manažeři, a ani u rádia Wave nejde primárně o jeho zaměření, nýbrž o jeho nezákonné vypuštění do analogového éteru. Kdo tohle všechno zaměňuje, je hlupák nebo demagog, případně obojí.

Proč tedy aktivisté hepeningují na rozhlasové radě? Protože v rolích užitečných idiotů se, aniž to tuší, dobrovolně nechali obsadit do falešné hry Kotrbových osobních, obchodních a politických zájmů. Ale nešť, každý je tvůrcem svého štěstí. Že se do Kotrbovy bolševické frašky nechal obsadit i hip-hoper a ministr školství Liška, je ovšem vskutku na pováženou.

31. 1. 2009