Plnou ParouBack

Ponechme v tuto chvíli, jak zní oblíbené slovní spojení Stanislava „v tuto chvíli“ Grosse, stranou faktické výsledky brněnského sjezdu České strany sociálně demokratické, jeho hodnocení i dopad na naši politickou scénu a podívejme se na rokování našich socialistů z hlediska běžného uživatele internetu. Toho uživatele, který v pátém roce jednadvacátého století pokládá za naprostou samozřejmost, že se prostřednictvím webové sítě může prakticky osobně účastnit i vzdálených událostí nebo o nich být alespoň vyčerpávajícím způsobem informován. Z tohoto úhlu pohledu si naši sociální demokraté nemohli vystavit strašnější vysvědčení. Proč? Protože to, co na síti nabídli, nelze označit jinak něž jako bídu a utrpení.

Pokud si uživatel internetu, v domnění že si rokování strany růže pustí v přímém internetovém přenosu do svého příbytku, o víkendu kliknul na webové stránky ČSSD a dále na odkaz na XXXII. sjezd, obratem zjistil, že byl naivním optimistou, který přecenil otevřenost a upřímnost  současných vládců naší země. Žádný přímý přenos se nekonal. V této souvislosti se nabízí srovnání s dokonalým internetovým servisem ze sněmování jiných politických stran.

Ale kdyby jen to. Sociální demokraté na svých stránkách nenabídli ani běžný normál v podobě on-line zpravodajství nebo alespoň aktuální zařazování elektronické podoby všech (nebo alespoň většiny) pronesených projevů, ať už v psané či zvukové verzi. Dokonce i „v tuto chvíli“ je na webových stránkách ČSSD k dispozici pouze 13 přednesených projevů. Nelze si nepoložit otázku: Proč je tomu tak?

Nabízejí se dvě odpovědi. Buď se sociální demokraté sami za sebe stydí a své rokování uskutečňují spíše v utajení, protože by navenek mohlo proniknout, na jaké úrovni se pohybují diskusní příspěvky delegátů sjezdu. Nebo jsou za tím ryze praktické důvody, totiž to, že projevy delegátů v psané „elektronické“ podobě neexistují, neboť počítačová gramotnost do výbavy mnoha členů největší vládní strany vůbec nepatří.

My ostatní můžeme na internetu mudrovat, která z opovědí je pro naši zemi věští tragedií. Každopádně však už víme, že i v tomto směru naši sociální demokraté o víkendu směle vykročili do minulosti.

28. 3. 2005