Plnou ParouBack

Knížka, kterou právě držíte v ruce, vybočuje z řady publikací, které CEVRO obvykle vydává. Není se co divit. Její autor také vybočuje. Vždy a všude. Ale nenechme se mýlit. S věčnými rebely, jako je Petr Štěpánek, nemusíme vždy a ve všem souhlasit, přesto je dobré jim naslouchat. Do našeho světa plného kompromisů totiž vnášejí průzračný závan přímosti.
Štěpánkovy politické komentáře jsou ostré jako břitva a tvrdé jako pěst. Ale nejen to. Mají i vtip. Občas se zasmějete nahlas. Nedílnou součástí knížky jsou také skvělé satirické fotomontáže a grafiky z aTeovy dílny (www.ateo.cz). Jsou rovněž kontroverzní a provokativní, ale míří přesně. Většina z nich vznikla nezávisle na Štěpánkových textech, přesto je výborně ilustrují. Výsledkem je publikace, která rozhodně stojí za pozornost.

Ivan Langer,
předseda Liberálně-konzervativní akademie CEVRO


Slovo autora

Pochválen buď Internet! Pochválen buď svobodný prostor, kde se lze vyjadřovat daleko svobodněji, otevřeněji a přímočařeji než v novinách. Dokonce i nějaké to ostřejší slovo se tu snese. Politické komentáře vybrané do této knížky jsem předtím publikoval na internetových serverech. Dík za svobodný prostor patří Jaroslavu Berkovi (Česká média), Ondřeji Neffovi a Jiřímu Wagnerovi (Neviditelný pes), Janě Dědečkové (Virtually) a Ivaně Haslingerové a Jiřímu Pancířovi (Fragmenty). Texty jsem pro knižní vydání faktograficky nijak neupravoval, přestože vývoj mezitím běžel dál. Jsou dokumentem doby, kdy vznikaly. Proto je také u každého komentáře datum.

Pokud touto knížkou někoho potěším, bude mi ctí. Jestli někoho naštvu, dobře mu tak!

Petr Štěpánek

Hradec Králové, 12. 4. 2006