Aktuality - 2009

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 21 Praha 2         

Věc: stížnost na Českou televizi

Vážení členové rady,

obracím se na Vás v důvěře, že rada v novém složení, bude tomuto podání věnovat větší pozornost než minulá rada obdobné stížnosti bývalých členů RRTV (Duspiva, Foltán, Musil, Novotný,  Štěpánek a Žantovský) ze dne 16. 4. 2008 a že věc opět nevyšumí do ztracena. Jde o stále stejný – a odvažuji se tvrdit, že obecný – problém novinářské práce, a to „nedovyprávění příběhů“ až do konce.

Ve stížnosti ze dne 16. 4. 2009 šlo o kauzu arbitráže ve věci TV Nova, respektive kauzu nezákonného odvolání členů RRTV v roce 2003. V době odvolávání rady věnovala média a speciálně Česká televize této věci nadstandardní pozornost. Členové rady byli vykresleni jako viníci. Když po letech celá věc dospěla k závěru v podobě soudního rozhodnutí o zrušení odvolání členů RRTV, media tomu věnovala pozornost jen minimální.

Obdobná věc se odehrála i nyní v kauze arbitráže mezi společností EMV a Českou republikou ve věci televize TV3. Také této věci věnovala Česká televize na začátku zvýšenou pozornost, a to nejenom ve zpravodajství, ale i v publicistických pořadech. Například k pořadu Naostro vysílanému dne 2. 12. 2001 tehdy zaujala RRTV oficiální stanovisko vtělené do dopisu předsedy rady Ing. Martina Muchky generálnímu řediteli České televize. Cituji:

Vážený pane generální řediteli,
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se důrazně ohrazuje proti způsobu, jakým moderátor Milan Šíma vedl pořad Naostro vysílaný na ČT 1 dne 2. 12. 2001, jehož hostem byl místopředseda Rady Mgr. Petr Štěpánek.

Moderátor podobného pořadu musí vystupovat nestranně, objektivně a vyváženě, a nikoli jako evidentní spojenec jedné strany názorového sporu. Minimální informační přínos pořadu pak byl způsoben skutečností, že moderátor prakticky neumožnil svému hostu odpovídat na otázky.

Rada se rovněž pozastavuje nad tím, že „vypnutí“ vysílání TV3 téměř v přímém přenosu České televize, se stěží mohlo odehrát bez součinnosti s moderátorem M. Šímou, čímž je ČT vystavena podezření ze spolupráce s PR agenturou, zastupující právě TV 3, a. s.

S pozdravem

Ing. Martin Muchka,
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Nyní, když celá věc dospěla k definitivnímu konci, konkrétně k verdiktu arbitrážního tribunálu v Londýně, Česká televize to opět prakticky ignorovala (nepočítáme-li jednu kratičkou čtenou zprávu). Takže ani „příběh“ televize TV3 nebyl „dovyprávěn“ do konce. Divák už se proto nedověděl nic o podivných okolnostech, které tuto arbitráž provázely, a zůstalo mu utajeno, a že RRTV nejenže nezpůsobila žádnou škodu a že nic nezavinila, z čehož byla obviňována, nýbrž že postupovala zcela v mantinelech zákona a na rozdíl od jiných opravdu hájila zájem České republiky.

Postup České televize je zarážející i z toho důvodu, že na tiskové konferenci, kterou jsem spolu se zástupcem Ministerstva financí v souvislosti s vítězstvím České republiky v inkriminované mezinárodní arbitráži 14. 7. 2009 uspořádal, Česká televize natáčela a jak se mnou, tak se zástupcem MF natočila rozhovory. Nic z toho ovšem neodvysílala. Ani ve zpravodajství, ani v žádném ze specializovaných pořadů. Kladu si otázku proč? Proč se český divák nesmí nic dozvědět o okolnostech úspěchu České republiky? Proč se nesmí dozvědět, že členové RRTV postupovali podle zákona a že hájili zájem České republiky? Proč se nesmí dozvědět, že to byly naopak jiné osoby a instituce, které pozici České republiky komplikovaly a poškozovaly?

(Celá tisková konference je ke zhlédnutí ZDE)

Proti sobě tedy stojí dvě skutečnosti: na začátku zvýšený zájem o kauzu, konkrétně desítky minut zpravodajství a publicistiky, na konci nezájem o výsledek a okolnosti s ním spojené, konkrétně cca 30 vteřin jedné čtené zprávy.

Jakkoli respektuji novinářskou svobodu, jsou zde ještě zákony. Česká televize je dle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) povinna poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů (§ 31 odst. 2). 

Podle zákona o České televizi (483/1991 Sb.) jsou hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 odst. 2) zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

Česká televize svým přístupem ke kauze arbitráže ve věci televize TV3 podle mého názoru opět porušila povinnost poskytovat objektivní a ve svém celku vyvážené a všestranné informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Zamlčením okolností inkriminované arbitráže také rozhodně nepřispěla k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

Jsem přesvědčen, že postup České televize poškozuje jak samotnou RRTV, tak její bývalé členy i mne osobně, proto se na Vás, vážení členové rady, obracím s touto stížností.

S pozdravem

Mgr. Petr Štěpánek

7. 9. 2009