Články - 2009

Jan Kraus zřejmě žije v iluzi, že povinnost civilizovaného vystupování platí jenom pro zpravodajské a publicistické pořady, zatímco on, umělec, se v zábavním pořadu může chovat jako prase. Není to tak a Česká televize se kvůli Krausovi ocitla za hranicí zákona.

V  zákoně 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, se stanoví:

§ 31
(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

O tom, že by to mělo platit pouze pro zpravodajské a publicistické pořady, ani slovo. Ano, v jiných paragrafech jsou o zpravodajství a publicistice ještě další speciální zmínky, ale to na věci nic nemění.

Zákon 483/1991 Sb., o České televizi, stanovuje další pravidla.

§ 2
(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky

Přispívá snad k právnímu vědomí obyvatel České republiky, když si moderátor pozve do zábavního pořadu jednu stranu živého soudního sporu a nechá ji vylíčit svoji verzi kauzy? Nebo snad Česká televize v rámci poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů poskytla ve svém vysílání stejný prostor druhé straně? (Je to ovšem otázka spíše hypotetická. Jsem si jist, že Marta Kubišová by to odmítla, stejně jako se o věci odmítla bavit minulý týden v rozhovoru pro Magazín MF Dnes.)

Nebo snad etalonem objektivity a vyváženosti je, že moderátor si přes obrazovku veřejnoprávní televize v zábavním pořadu vyřizuje svoje vlastní účty tu s bulvárem, tu – naprosto podpásovým způsobem – se členy Rady České televize?

§ 4
(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je Rada České televize.

§ 8
(1) Do působnosti Rady náleží:
i) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky

Jestliže moderátor v zábavním pořadu plive na členy Rady ČT, dokonce ve věci, jež se týká jeho samého, plive tím de facto na veřejnost. (A nic na tom nezmění hlupáci, co mu za takovou prasárnu ještě tleskají.) Radní totiž dělají jen svoji práci. Práci, kterou jim ukládá zákon. A místem, kde ji mají dělat, je rada, nikoli moderátorův zábavní pořad. Když tedy Kraus teatrálně zve radní do svého pořadu, je to jen další ukázka ztráty posledních zbytků jeho soudnosti.

Česká televize je kvůli Janu Krausovi na štíru i s Kodexem České televize.

11.2 Česká televize je povinna pečlivě posuzovat, zda zábavní nebo odpočinkové pořady či jejich části nesměřují, ať již otevřeně, nebo skrytě, k prosazování určitých obchodních zájmů. Česká televize se nebude podílet na uvádění zábavních pořadů, které by se dostaly do rozporu s touto zásadou. Zejména vždy odmítne vystoupení sloužící primárně k propagaci určitého spotřebního chování nebo jiné manipulaci s publikem.

Pozvání jedné strany živého soudního sporu, ve kterém jde o nemalé peníze, lze posuzovat jako prosazování určitých obchodních (rozuměj finančních) zájmů. Zvláště pak, když zpěvaččin partner byl ve stejném pořadu hostem nedávno také. Hezké „píárko“ za veřejné peníze!

Za zenitem je ovšem nejen Kraus, ale i jeho host, novinář Karel Hvížďala, pozvaný, aby Krausovi vystavil dobrozdání nevinnosti. To, že se Hvížďala příliš neorientuje v české mediální legislativě, prokazuje v poslední době často (např. v kauze ČTK). Mimo terč je i teď, když kupříkladu argumentuje, že ředitel BBC má třikrát větší plat než britský předseda vlády. To proto, aby mohl s politiky jednat s dostatečným sebevědomím. (Hle, jak jsme sto let za opicemi, řekne si omráčený laik.)

Hvížďalovi ovšem nějak uniklo, že ředitel České televize je na tom co do srovnání výše platu s premiérem stejně jako ředitel britský. Už dávno. Tak aspoň doufám, že to Jiřímu Janečkovi poskytne dostatečné sebevědomí nejenom k jednání s politiky, ale také, aby s moderátorským Broukem Pytlíkem, který si z České televize udělal nástroj svých osobních zájmů a posunul ji tím mimo zákon, učinil krátký proces. V opačném případě by někdo mohl učinit krátký proces s ním. Tak už to na světě chodí.

24. 10. 2009