Články - 2010

Možná jsem s tou svojí důsledností už otravný, ale některé věci si člověk prostě nesmí nechat líbit.

V tiskové zprávě ze svého zasedání dne 16. 2. 2010 informuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, že: zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Inventura z archivů dne 24. ledna 2010 od 21:00 hodin na programu ČT2 se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.

Stalo se tak na základě mého podání ze dne 1. 2. 2010, ze kterého cituji:

Vážení členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání!

V minulosti jsem si již několikrát stěžoval na nevyvážené a neobjektivní podávání informací ze strany České televize v případě kauz arbitráže ve věci TV Nova, odvolání RRTV v roce 2003 či arbitráže ve věci TV 3. Vždy šlo a jde o stejnou věc: ČT na počátku kauze věnuje nadstandardní pozornost, přičemž označí (přesněji spíše osočí) údajné viníky, v průběhu času ovšem vyjde najevo, že všechno je úplně jinak, o tom už ale ČT neodvysílá prakticky nic.

Všechny odpovědi, které jsem obdržel od předsedy Rady ČT, byly vždy ve smyslu, že Rada ČT si vyžádala od generálního ředitele stanovisko a zároveň mu doporučila, aby zjednal nápravu. RRTV ve věci nevyváženého a neobjektivního informování o arbitráži ve věci TV3 s Českou televizí zahájila správní řízení.

Namísto, aby ČT tedy zjednala nápravu a alespoň korigovala své vlastní předchozí chyby, omyly a desinformace, nadále pokračuje ve stejném duchu v letité manipulaci veřejnosti. Naposledy odvysíláním pořadu Inventura v archivech dne 24. 1. 2010. Veškerá parlamentní i policejní vyšetřování prokázala, že RRTV nenese na prohrané arbitráži ve věci TV Nova žádnou vinu. Odvolání členů RRTV z roku 2003 zrušil soud jako nezákonné. Přesto ČT na počátku roku 2010 v inkriminovaném pořadu znovu prezentovala RRTV, respektive mne osobně coby viníka prohrané arbitráže, ba dokonce jsem se ocitl v sousedství všech možných tunelářů a Kožených, kterým se pořad věnoval.

Spor o TV Nova mezi Vladimírem Železným a Ronaldem Lauderem propukl v roce 1999. Tisková konference, z níž ČT nastřihla do inkriminovaného pořadu mé výroky, se ovšem uskutečnila už v roce 1996, tedy o tři roky dříve (!!!). Ba dokonce – paradoxně – byla to tisková konference, na které Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již tehdy varovala před problémy, které se ukrývaly v rozdvojené organizační struktuře TV Nova (CET 21 jako držitel licence a ČNTS jako servisní organizace), jež později vedla ke sporům o televizi, a upozorňovala na to, jakým způsobem Nova obchází zákony i samotnou radu.

Pokládám takovouto manipulaci České televize za naprostou nestoudnost a absolutní neprofesionalitu, ba dokonce v souvislosti s mojí současnou kandidaturou do Poslanecké sněmovny za zlý a podlý akt. Pozastavuji se rovněž nad tím, že v titulcích je jako spoluautor uveden i šéfdramaturg ČT Ivan Hubač. Má-li toto být budoucnost dramaturgie veřejnoprávní televize, pak nám nebe budiž milostivo!

18. 2. 2010