Články - 2011

Má to u nás bohatou tradici. V povětří se ocitne nějaký výraz či fenomén, kdosi ho uchopí, obvykle zcela nepřesně, a zpotvořenina už navěky žije svým vlastním životem. A tak se u nás bundám střihu „parka“ odjakživa říká „parker“, jako kdyby je snad šili v továrně na plnicí pera, slavnou (dnešním slovníkem by se možná mělo napsat – kultovní) píseň skupiny Deep Purple „Child In Time“ si máničky kdysi bůhvíproč překřtili na „Děti času“, a to už vůbec nemluvím o té nekonečné plejádě zparchantělin v českých názvech filmů zahraniční provenience, které se zcela míjejí nejen se správným překladem, nýbrž občas i s obsahem samotného filmu. Nedávno třeba „Inception“, nesmyslně přeložený jako „Počátek“, ve skutečnosti spíše „Vnuknutí“.

Další překladatelský úlet nyní slýcháme dennodenně. Opravdu by mě zajímalo, který trouba jako první terminus technicus „social networks“ přeložil jako „sociální sítě“.

Nahlédneme-li do slovníků, nabídka jak přeložit anglické slovo „social“ je poměrně široká. Kromě otrockého „sociální“, se nabízí mimo jiné: „společenský“, „komunitní“, „pospolitý“, ale třeba také „družný“, „reprezentační“, ba i „kulturní“ atd. Prakticky jeden každý z těch dalších možných překladů, má k pravému významu adjektiva „social“ v termínu „social networks“ blíž než otrocký překlad „sociální“. V českém kontextu má totiž přídavné jméno „sociální“ obvykle poněkud posunutý, specifický význam, nota bene ve spojení „sociální síť“. To pak jeden přímo očekává, že v rámci „sociálních sítí“ se na tom Internetu budou rozdávat nějaké „sociální příspěvky“ a „sociální dávky“ typu přídavků na děti, porodného či podpory v nezaměstnanosti a ne že se tam převážně tlachá, co den dal.

Ale copak že to někdo na začátku jako první blbě přeložil. Mnohem zajímavější je jiná otázka. Proč se toho očividného překladatelského nesmyslu všichni novináři, nikoli nepodobní stádu nepřemýšlejících ovcí, zuby nehty drží?

Leda že by v tom byl ukrytý ďábelský záměr potměšilé, lstivé budoucnosti. Až si za čas zase půjdete na Správu sociálního zabezpečení vyřídit nějakou „sociální podporu“, nedočkáte se žádných peněz, ale jen si tam s vámi pokecají. Jako na „sociální síti“!

12. 2. 2011