Články - 2011

Ta otázka teď hýbe českým televizním světem: Jaké je vlastně datum konce analogového vysílání?

Proč je to datum tak důležité? Protože se od něho odvíjí také konec reklamy v České televizi. Samozřejmě za podmínky, že nedojde ke změně zákona. (Senátní návrh příslušné novely je momentálně „zaparkovaný“ v Poslanecké sněmovně.)

V nařízení vlády o technickém plánu přechodu (TPP, 161/2008 Sb.) se v § 9 o dokončení procesu přechodu uvádí: Termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání se stanoví na 11. listopad 2011 s výjimkou územních oblastí Jeseník a Zlín. V těchto oblastech bude zemské analogové televizní vysílání vypnuto 30. června 2012.

Doba, po kterou může Česká televize vysílat reklamu, je v současnosti zákonem (304/2007 Sb.) stanovena takto: Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce kalendářního měsíce, v němž dojde k dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání ...

Z výše uvedeného vyplývá, že z čistě technického hlediska není dnem dokončení celého procesu přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání 11. listopad 2011, nýbrž až 30. červen 2012, kdy doběhnou výjimky na Jesenicku a Zlínsku.

Datum 11. listopadu 2011 je tedy pouze termínem vypnutí zemského analogového televizního vysílání na většině území České republiky. Datem dokončení přechodu je 30. červen 2012.

Z dikce příslušných ustanovení i z prosté logiky věci proto také vyplývá, že datem, ke kterému by za stávající legislativní úpravy měla v České televizi skončit reklama, není 11. listopad 2011, nýbrž až 30. červen 2012, respektive 1. červenec 2012.

16. 5. 2011