Články - 2011

Podfuk (kulišárna, šmé, klička – vyberte si) televize Prima, kterým se chce vyvléci ze svých historických licenčních závazků, má své první oběti. Pro někoho možná překvapivě – nikoli však pro autora těchto řádků – ale nepocházejí z řad regionálních televizí sdružených v síti RTA, nýbrž z těch, jež dosud většinově spoluvlastnila přímo Prima.

Jaký byl scénář? S vysokou pravděpodobností takovýto: Většinový vlastník (obvykle 51 %) příslušné regionální televize ze sítě Prima (tj. společnost REGIO MEDIA a. s., vlastněná FTV Prima holdingem a. s.) postavil menšinového (původního historického) vlastníka (obvykle 49 %) před hotovou věc: sdílené vysílání s regiony chceme od nového roku odpískat, žádost o znehodnocení naší společné licence jsme na Radu pro vysílání už podali, tady máš za hubičku zbytek firmy, nazdar, šup s tebou na mráz, starej se, jak chceš. Mouřenínové posloužili, mouřenínové mohou jít.

Praktická ukázka, jak vážně to s regionálním televizním vysíláním Prima ve skutečnosti myslela. Dodejme – s regionálním vysíláním, díky jehož kmitočtům Prima vůbec mohla jako celoplošná terestrická televize vzniknout, etablovat se na trhu a získat další tzv. kompenzační licence, od té původní odvozené.

A tak ústecká TV Lyra končí úplně, stejně jako už zemřely karlovarská TV Vřídlo a severočeská TV Dakr, zatímco liberecká TV Genus a západočeská ZAK TV se pokusí vysílat na samostatné pozici v muxu 3. Držím jim palce, leč moc a moc se bojím, že tahle mise se může ukázat jako sebevražedná. Jen náklady za distribuci signálu v samostatné pozici v muxu 3 po 24 hodin denně jsou pro malou regionální televizi zničující. A to je ještě třeba vysílání naplnit programem, přičemž sledovanost se oproti sdílenému a navíc časově omezenému vysílání nejspíš dramaticky sníží, což reklamní výtěžnosti také jistě nepřidá.

Dosavadní symbióza regionálních televizí s Primou v podobě regionálních oken vstupujících do centrálního programu měla a má svoji neúprosnou logiku. Nikoli jen technickou, nýbrž především ekonomickou.

Celou věc nejlépe charakterizují slova jednoho z minoritních vlastníků z primácké sítě, kterými mně v telefonickém rozhovoru popisoval svoji situaci: „Po dvaceti letech podnikání v televizní branži si připadám, jako bych byl úplně na začátku.“

Odpovědné orgány zatím k hrozící likvidaci regionálních televizí mlčí. Stejně jako zákonodárci, kteří zákon bez pojistek (pojistek proti zneužití, jehož se televize Prima nyní dopouští) schválili, respektive navzdory upozorněním neopravili. 

22. 12. 2011