Články - 2012

Boží mlýny melou pomalu, ale melou. Jeden takový domlel právě v těchto dnech. České soudy s konečnou platností rozhodly, že regionální televize TV Vysočina, nyní přejmenovaná na R1 jih, patří Regionální televizní agentuře (RTA) a ne Primou podporovanému Jiřímu Svobodovi. Psal jsem o tom už před lety. Dne 14. dubna 2006 jsem publikoval článek nazvaný Příběh TV Vysočina aneb Jak okrást obchodního partnera. Cituji z něho:

Jiří Svoboda před čtyřmi lety (rozuměj v roce 2002 – pozn. pš) prodal regionální stanici TV Vysočina společnosti Gimi, která provozuje obdobnou televizi v Jižních Čechách a dnes patří do skupiny RTA. Zinkasoval za to několik milionů korun. Prodej tehdy posvětila i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Dva dny před uplynutím tříleté promlčecí lhůty se ovšem pan Svoboda rozpomněl – shodou okolností přesně v okamžiku, kdy RTA a Prima spolu vedou různé spory –, že televizi prodávat vlastně nechtěl a zpochybňuje to u soudu. Abychom byli přesní, s odůvodněním, že transakce údajně proběhla bez jejího souhlasu, prodej formálně zpochybňuje jeho manželka. Sám Jiří Svoboda se jen znovu prohlásil jednatelem společnosti.

Manželka, která o prodeji „nevěděla“, dělá Svobodovi ve firmě účetní a svůj původně padesátiprocentní podíl na něho převedla, což pan Svoboda při prodeji doložil notářským dobrozdáním. To jí ovšem nebrání, aby se po třech letech – s odvoláním na bezpodílové vlastnictví manželů – domáhala zrušení kupní smlouvy.

Nyní udělejme malou technickou odbočku. Regionální televize sice vysílají na vlastní licenci, ale signál neposílají na vysílače přímo, nýbrž přes Primu (tehdy šlo ještě o analogové vysílání – pozn. pš). Tím, kdo rozhoduje, program které společnosti půjde na Vysočině do éteru, zda té, co patří Svobodovi, nebo té, která paří firmě Gimi, tak paradoxně nejsou radiokomunikace, nýbrž Prima. A Prima kamarádí se Svobodou, zatímco s RTA vede válku. Na vysílače proto svévolně posílá Svobodovo vysílání.

Okresní soud v Pelhřimově na Svobodův podraz neskočil a platnost kupní smlouvy potvrdil.  Ne tak krajský soud, respektive jeho detašované pracoviště v Táboře (bývalý vojenský soud), kam se Svoboda (Svobodová) odvolal(a). Zdejší soudce asi bude podobné kvítko. Skrze paragrafy na spravedlnost nedohlédl. Ze strany Gimi (tzn. RTA – pozn. pš) následovalo úspěšné dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud se ovšem nezabýval podstatou věci, nýbrž vyslovil místní nepříslušnost všech předchozích soudů nižšího stupně, všechny předchozí rozsudky zrušil a přikázal věc Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Celý spor je tedy opět na začátku. Ať žije česká justice!

Je-li ovšem spor na začátku, pak TV Vysočina patří společnosti Gimi, která si ji s posvěcením RRTV koupila, a program, který šíří pan Svoboda, respektive Prima, je pirátské vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by proto okamžitě měla zjednat nápravu.

Na závěr si udělejme malou rekapitulaci: pan Svoboda televizi prodal a pak si ji zase – za přispění Primy, přesnější pojmenování možná je spolupachatelství – vzal zpátky. Několik milionů si ovšem ponechal. Zároveň kasíruje prodej reklamního času, který si spolu s celou televizí koupila firma Gimi (tzn. RTA – pozn. pš). Její škoda tak narůstá každým dnem.

Tolik citace z mého článku z roku 2006. V roce 2012 dodávám, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nikdy proti jednání ing. Svobody účinně nezasáhla. V lepším případě hrála roli mrtvého brouka, v tom horším Svobodovy lumpárny posvětila. Můj konzervativní odhad škody, kterou Jiří Svoboda za spolupachatelství společnosti FTV Prima a asistence Rady pro vysílání způsobil skutečnému vlastníkovi, tj. Regionální televizní agentuře, je 30 milionů korun, ale spíš to bude tak 50 milionů.

Asi mě za to pár lidí opět nebude mít rádo, nicméně neodpustím si několik hodně jedovatých poznámek. Že šlo o naprosto transparentní lumpárnu, bylo již v roce 2006 jasné každému, kdo nemá IQ tykve. Přesto české justici trvalo rozmotání téhle banality šest let. Svoboda svoji zlodějnu realizoval v týmovém trikotu televize Prima a s podporou armády jejích právníků. Rada pro vysílání šest let akceptovala, že namísto toho, kdo si s jejím souhlasem televizi řádně koupil, vysílal a zisk kasíroval podvodník a zloděj.

Poznámka poslední, pouze zdánlivě nesouvisející: Počátkem tohoto roku si FTV Prima přivlastnila vysílací čas všech regionálních televizí ze skupiny RTA. (Odkaz na sérii článků, které jsem o tom napsal, je ZDE.) Regionální televizní agentuře tak tentokrát vznikla škoda v řádu stovek milionů korun. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v roli „spolupachatele“ u toho opět – navzdory všem varováním a upozorněním – asistuje na straně televize Prima. Je to jenom náhoda?

26. 9. 2012