Články - 2012

Nedávno jsem potkal starostu Rychnova nad Kněžnou Jana Skořepu. Slovo dalo slovo a pan starosta mi podrobně vyprávěl, neb mě to z pochopitelných důvodů samozřejmě zajímalo, svoji zkušenost s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

To je tak. Televize Prima ve svých zprávách odvysílala sérii lživých reportáží o pronájmu zimního stadionu v Rychnově nad Kněžnou. Rychnovská radnice se začala bránit a po televizi požadovala uvést vše na pravou míru. Na Primě se ovšem Rychnovským vysmáli, pod což se podepsal šéfproducent zpravodajství a publicistiky Jan Punčochář. Jeho mail stojí za odcitování:

„Vážený pane Skořepo, fakta, která shromáždil náš reportér, nám připadají naprosto jasná, a popravdě řečeno nevíme, o čem bychom na Vámi navrhované schůzce mohli diskutovat.“

Hezká ukázka, jak si s představiteli pomluvené a poškozené místní samosprávy vytřít zadek. Vlezte nám na záda a neotravujte náš televizní majestát! Za zmínku ovšem rovněž stojí, že onoho reportéra, Bohumila Rouba, následně s Primy vyhodili. Přiznat a napravit chybu, to ale ne!

Následovala oficiální stížnost Rychnova nad Kněžnou adresovaná Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.  Rada odpověděla obratem a s televizí Prima zahájila z moci úřední správní řízení. V dopise předsedkyně rady JUDr. Kateřiny Kalistové se mimo jiné píše:

„Při zpracování reportáže nebylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, jelikož reportér značně předpojatě prezentoval svůj pohled na projednávanou problematiku. Autoři reportáže použili záznam telefonického rozhovoru se starostou města, přičemž odpověď starosty přiřadili k jiné otázce, než na kterou původně odpovídal. Zatímco celý proces pronájmu stadionu proběhl dle vyjádření zástupců města v souladu s právními předpisy České republiky, autoři reportáže, ačkoli nepřinesli žádné věcné důkazy o porušení zákona, svými tvrzeními a použitými formulacemi – např. ´za velmi podivných okolností´ apod. – a účelově sestřihanými vyjádřeními aktérů případu vyvolali v divákovi dojem, že zástupci města nejednali při pronájmu stadionu a následném udělení dotace v souladu se zákonem. Divákovi se tak nedostalo objektivních a vyvážených informací.“

Pak se nějaký čas nedělo nic, žádný dopis od RRTV již do Rychnova nedorazil. O to větší překvapení ovšem Rychnovští zažili, když si na internetu v zápisu ze zasedání ze dne 17. 7. 2012 přečetli, že Rada s Primou zastavuje správní řízení, „neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.“

Oprávněně se lze domnívat, a takto si to vykládá i starosta Jan Skořepa, že Rada vůbec neprozkoumala obsah série reportáží, ale nějaký úředník se (možná) podíval pouze na tu první, na základě čehož učinil závěr pro celé řízení. To napsal do podkladů a Rada to pak už jen odmávala.

Co z toho všeho plyne? Klidně na obrazovce manipulujte, klidně lžete, klidně (na objednávku) sestřelujte, klidně pomlouvejte, nic se vám nestane. Rada pro vysílání to přikryje. A ještě jedna věc mě napadá. V kontextu rozhodování o televizi Prima z poslední doby to vypadá, že ať už přímo v Radě či uvnitř jejího úřadu má Prima mocné zastánce a ochránce.

29. 10. 2012