Články - 2014

Dne 16. července tohoto roku ve věku nedožitých 74 let náhle zemřel Martin Muchka, bývalý předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Byl i mým předsedou a já jsem byl jeho místopředsedou. V čele vysílací rady stál v onom nejsložitějším období, kdy probíhaly spory okolo televize Nova, které nakonec vyústily v mezinárodní arbitráže. Jako předseda radu marně hájil i během jejího nezákonného odvolávání poslaneckou sněmovnou (vysílaném Českou televizí v přímém přenosu) dne 2. dubna 2003.


Petr Štěpánek a Martin Muchka během návštěvy Rady pro vysílání v TV Nova (1997)

Šest členů odvolané rady si tuto politickou zvůli nenechalo líbit a obrátilo se na soudy. Výsledkem je, že soudy nakonec, dokonce hned dvakrát (!), naše odvolání zrušily. Nastala tak podivná situace. Šest ze třinácti odvolaných radních dnes de jure odvoláno není, ostatní ano. Martin mezi námi šesti nebyl. Bránil se svou vlastní cestou.

U příležitosti prvního výročí nezákonného odvolání RRTV napsal 6. dubna 2004 tehdejšímu předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi otevřený dopis:

Vážený pane premiére!

Před rokem, dne 2. 4. 2003, jste Vy osobně prostřednictvím koaličních poslanců v Poslanecké sněmovně PČR inicioval hlasování o odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále RRTV) a následně dne 4. 4. 2003 jste RRTV odvolal. Považuji s ročním odstupem za potřebné se vyjádřit k důvodům odvolání RRTV a sdělit některé skutečnosti, které jsem tehdy, m.j. vázán povinnostmi statutárního zástupce orgánu státní správy, při svém vystoupení ve sněmovně nemohl uvést.

Jako hlavní důvod k odvolání RRTV byla uváděna zodpovědnost za prohru v arbitráži s CME. Dopis náměstka ministra financí, který toto obvinění vyvrací a potvrzuje správnost postupu RRTV, nese shodou okolností rovněž datum 4. 4. 2003.

Jako další důvod Vám a ministru kultury (viz jeho tvrzení o „nestydatém kupčení s licencemi“) posloužil udavačský dopis jednoho z neúspěšných žadatelů o licenci z 25. 3. 2003, tehdy pouze týden starý, aniž byste dal RRTV sebemenší možnost se obhajovat a aniž byste si pravdivost obvinění nechal před svým rozhodnutím prošetřit. Připomínám, že v pozdějším šetření se obvinění z dopisu ukázala jako smyšlenka a policie podnět odložila.

Radě, kterou jsem vedl, jste vyčítali politickou závislost. Jako nápravu jste pak novou RRTV složili tak, že její politickou „nezávislost“ garantuje téměř ústavní většina členů – bývalých politiků, navíc bez respektu ke složení sněmovny a ke skutečnosti, že pro členství v orgánu státní správy by měla být požadována příslušná odbornost a dobrá znalost mediálního prostředí, které má regulovat.

Jako závažný nedostatek a další důvod k odvolání RRTV bylo prezentováno, že nezná vlastníky soukromých celoplošných televizních stanic. Předseda nové RRTV v nedávných dnech na obrazovce potvrdil, že je na tom nová Rada stejně – o vlastnických vztazích ví pouze to, co jí umožňuje vysílací zákon.

Podobně je tomu v otázce prodlužování licencí. My jsme přesně podle regulí vysílacího zákona prodloužili licenci a na základě kladného stanoviska Ministerstva financí ČR souhlasili se splátkovým kalendářem pro TV Nova, což bylo dalším důvodem pro naše odvolání. Ve věci TV Prima, kterou vzhledem k časovému posunu rozhodovala nová RRTV, bylo rozhodnutí nové Rady totožné.

Dalším důvodem bylo údajné zvýhodnění jednoho z žadatelů o rozhlasovou licenci. Dnes – po roce – je toto tehdy ještě regionální rádio s využitím zákonných možností skoro celoplošné, aniž by nová RRTV proti tomu jakkoliv zasáhla.

Jedním z dalších závažných důvodů pro odvolání RRTV byla údajná hrozba další arbitráže v souvislosti s bývalou TV 3. O této věci jsem informoval již Vašeho předchůdce v úřadě premiéra i tehdejší ministry zahraničí, financí a kultury včetně informace o podstatě možného sporu a budoucím postupu RRTV. O správnosti našeho postupu svědčí i to, že společnosti kolem TV 3 od arbitráže jako nereálné upustily. (Pozn. PŠ: TV 3 později tuto arbitráž zahájila, nicméně právě odvolaní členové RRTV Martin Muchka, Zdeněk Duspiva a Petr Štěpánek v roli svědků postup České republiky, respektive Rady pro vysílání před londýnským arbitrážním tribunálem beze zbytku obhájili. TV 3 arbitráž na plné čáře prohrála.)

Přímá odpovědnost za tehdejší závažné porušení vysílacího zákona a jednacího řádu sněmovny, kdy se hlasovalo o něčem jiném, než se jednalo, není samozřejmě osobně na Vás. Považuji ale za nezbytné zdůraznit, že o zbytečnosti obhajoby RRTV a výsledku hlasování jsem tehdy byl předem informován. Víc než 10 koaličních poslanců (s výjimkou US-DEU) považovalo za správné ještě před hlasováním o odvolání RRTV se mi za to omluvit, za což jim dnes ještě jednou děkuji. Jak by samo hlasování dopadlo, pokud by tito poslanci nebyli vázáni stranickou disciplinou, je nabíledni.

Připomínám i Vaše tehdejší několikrát opakované prohlášení, že se při odvolání RRTV  nejedná o politické, ale věcné rozhodnutí. To totiž hned v příštích dnech popřeli svými vystoupeními ve zpravodajských a publicistických pořadech např. poslanci Kavan a Dostál.  

Závěrem jsem proto nucen konstatovat, že jste dne 2. 4. 2003 při jednání o odvolání RRTV  ve sněmovně účelově a vědomě nemluvil pravdu. Je na Vás, jak se k této skutečnosti postavíte.

S pozdravem

Ing. Martin Muchka, předseda odvolané RRTV

Předseda vlády Vladimír Špidla na dopis nikdy neodpověděl.

Každý, kdo si dal tu práci a seznámil se s pozadím celého případu, dnes už ví, že se tehdy odehrál hanebný výměnný obchod: Ronald Lauder kasíroval peníze, tehdejší vládní koalice (ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) politický užitek. Rada pro vysílání proradným politiků posloužila jako obětní beránek. Deset miliard zaplatili daňoví poplatníci.

Martin Muchka už se satisfakce nedočká. Už je na spravedlnosti boží, zatímco té pozemské se mu nedostalo. Je ovšem ironií osudu, že zemřel právě v době, kdy této zemi opět vládnou političtí zločinci (což nemyslím jako metaforu, nýbrž doslova), kteří tomuto poctivému chlapovi (paradoxně nominantovi ČSSD) ublížili jak nikdo jiný. Tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka, který za prohranou neprohratelnou arbitráž honem honem spěchal Lauderovi vyplatit miliardy, je dnes předsedou vlády a tehdejší premiér Vladimír Špidla, zákeřný zbabělec, který ani nenašel odvahu odpovědět na obyčejný dopis, jeho šéfporadcem.

Milý Martine, od hanebných politiků ses satisfakce nedočkal. Ale my, tví kolegové a přátelé, na Tebe vždy budeme vzpomínat v dobrém!

27. 7. 2014