Články - 2018

Šéfredaktor Respektu Erik Tabery o mně mimo jiné napsal, cituji:

„Tento ,odborník na média´ vyzývající už léta ke zničení veřejnoprávní televize ohýbal v RRTV tak pilně zákony, aby pomohl Vladimíru Železnému ukrást za podpory Zemana a Klause americkým vlastníkům TV Nova, že následná arbitráž odsoudila Česko k desetimiliardové pokutě za selhání v ochraně investic. Štěpánek pak odešel s ostudou nejen z rady, ale i z ODS. Ta s ním a jeho způsoby ostatně nechtěla mít nadále nic společného. Štěpánek se za to svým bývalým kolegům mstil v různých konspiračních komentářích na internetu.“

Víc jsem si toho přečíst nemohl, neboť zbytek článku je zpoplatněný, a to by mi musela ruka upadnout. Ale i tohle stačí, abych panu Taberymu položil několik otázek.

Jak se ničí veřejnoprávní televize? Tím, že si někdo dovoluje k ní být kritický?

Které zákony jsem ohýbal? Jak a kdy?

Jak jsem to ohýbání v třináctičlenné radě, jež je kolektivním orgánem, ve kterém se o všem hlasuje a vždy rozhoduje většina, zařídil?

Jak jsem mohl Železnému něco pomoci ukrást, nota bene s Klausem a Zemanem, když televize (držitel licence CET 21) patřila jemu, a pokud někdo něco v této kauze zcizil nebo chtěl zcizit, tak spíše druhá strana, konkrétně Ronald Lauder, který v rámci prodeje Novy, respektive společnosti CME, chtěl kupující společnosti SBS prodat i vysílací licenci Novy, která mu ovšem nepatřila?

Má také český podnikatel právo hájit své obchodní zájmy, nebo snad pan Tabery tohle právo přiznává pouze americkému byznysmenovi?

Jak mohla rada, ve kterém jsem zasedal, něco zavinit, když po celou dobu onoho sporu mezi držitelem licence CET 21 a jeho servisní organizací ČNTS nikdy o ničem, co by se tohoto sporu týkalo, nerozhodovala a nehlasovala, neboť šlo o obchodní spor, jehož rozhodování patřilo do kompetence soudů, nikoli regulačního orgánu?

Jakým konkrétním krokem jsem já, potažmo RRTV, neochránil Lauderovu investici?

Představuje si snad pan Tabery, že jsme měli společnosti CET 21 sebrat licenci a předat či přepsat ji jen tak hala bala na nějakou společnost pana Laudera? Jak bychom to asi obhájili před soudem, který by samozřejmě následoval?

Představuje si snad pan Tabery, že RRTV měla ten obchodní spor rozhodnout místo soudu?

Jak mohla RRTV do onoho sporu mezi držitelem licence a jeho servisní organizací vstoupit, když o jediný nástroj, jak by to snad šlo, totiž s odvoláním na licenční podmínku č. 17, jež původně upravovala vztah mezi držitelem licence a jeho servisní organizací, ji připravila hloupá novela zákona o vysílání (301/1995 Sb.) z pera Hany Marvanové a spol., jež provozovatelům vysílání nadělila zrušení všech neprogramových licenčních podmínek, stačilo si o to jen požádat, a ta licenční podmínka už prostě neexistovala?

Ví pan Tabery, že jsme proti této novele já osobně i celá rada protestovali a do posledního dechu bojovali, neb jsme na rozdíl od poslanců uměli domyslet, jakou paseku by tahle novela mohla způsobit?

O jaké ostudě to pan Tabery mluví, když skutečnost je taková, že jak pozdější šetření speciální sněmovní vyšetřovací komise, tak šetření Policie ČR jakékoli zavinění prohrané arbitráže ze strany RRTV vyloučilo a soudy odvolání členů RRTV následně opakovaně zrušily pro jeho nezákonnost?

Ví pan Tabery, že teď právě dobíhá poslední soud, který určí, jak vysoké bude naše odškodnění za nezákonné odvolání?

Jak pan Tabery přišel na to, že po mém odchodu z rady se mnou ODS nechtěla mít nic společného, když skutečnost je taková, že právě vláda ODS mě v roce 2006 jmenovala členem Rady Českého telekomunikačního úřadu?

Co je to konspirační komentář? Že by snad cokoli, s čím pan Tabery nesouhlasí?

Neměl by si pan Tabery všechny ty kauzy napřed nastudovat, než o nich zase bude psát?

Nezbláznil se pan Tabery? Neleze mu ta chorobná nenávist k lidem, kteří zastávají jiné názory než on, tak trochu na mozek?

25. 9. 2018