Unisono...
rocker...
výběr z foto...
08-1980-svatba.jpg phoca_thumb_s_09-1977-Fragment.jpg phoca_thumb_m_59-2010-Dansko.JPG phoca_thumb_s_17-2007-Alice-s-Mirkem-Ouzkym-Strasburk.jpg phoca_thumb_l_04-1999-Cesko-saske-Svycarsko.jpg 10-2000-s-Pepou-Vojtkem-vecirek-Novy.jpg phoca_thumb_m_01-1993-s-Janem-Straskym-krest-knihy-Prezident-na-pul-uvazku.jpg 18-2008-s-pritelem-Vladou-Benakem-v-Potstejne.jpg phoca_thumb_m_23-2000-Unisono-Nebezpecny-svet.jpg phoca_thumb_m_21-1998-Unisono.jpg phoca_thumb_l_10-2004-Bavorsko-soutok-Dunaje-a-Innu.jpg phoca_thumb_s_20-1993-Unisono.jpg phoca_thumb_m_60-2010-Dansko.JPG phoca_thumb_m_51-2008-Rhona-Montreux-Deep-Purple.jpg phoca_thumb_l_35-2007-Bratislava.JPG 11-2000-s-Vladimirem-Zeleznym-vecirek-Novy.jpg 03-1995-RRTV-v-newsroomu-na-Nove.jpg 07-1998-s-Michalem-Fleischmannem.jpg phoca_thumb_l_16-2005-Arlington-hrob-JFK.JPG phoca_thumb_l_42-2007-Slovensko-Vysne-Nemecke.JPG